👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt

Skapad 2018-04-27 12:19 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Författarporträtt på svensk eller utländsk författare
Grundskola 9 Svenska
En fördjupning om en svensk eller en utländsk författare som kan redovisas muntligt eller skriftligt.

Innehåll

9A

Svenska

Författarporträtt

 

Du ska göra ett författarporträtt om en svensk eller en utländsk författare som du ska presentera i form av ett muntligt eller skriftligt porträtt. Du ska söka information om författaren i böcker och på Internet. Det är viktigt att du refererar med egna ord och att du anger källan. Författarporträttet ska helst presenteras i löpande text om du väljer att göra det skriftligt. Punkterna som du hittar nedan ska alltså inte besvaras i punktform.

 

Innehåll:

        Framsida med ditt namn uppe i hörnet och med författarens namn, samt en bild på författaren centrerat på sidan (gäller skriftligt).

        Författarens namn, uppväxt och hur han/hon levde och arbetade under sin aktiva tid som författare.

        När levde och verkade författaren; under vilken epok skrev han eller hon? Tillhörde författaren någon grupp eller något fack av författare som fått ett eget namn?

        Ge exempel på några romaner eller noveller av författaren och nämn i vilka genrer.

        Vilka typiska drag finns hos författaren när det gäller språk, berättarstil och genrer?

        Finns det spår av författarens liv i verken (miljöer, karaktärer)?

        Påverkades författaren av sin samtid? I så fall – hur?

        Påverkade författaren sin samtid? I så fall – hur?

        Hur påverkar författaren oss i dag?

 

Examination: Du ska göra arbetet enskilt och sidantalet ska vara på några sidor inklusive framsidan om du gör skriftligt. Om du gör en muntlig presentation bör den vara 5-10 minuter. Du blir bedömd på innehåll och framställning.

 

 

                                                                                                                     Lycka till!

Uppgifter

  • Instruktioner