👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa skönltteratur Den svarta handsken

Skapad 2018-04-27 12:49 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 4 Svenska
Världen är full av berättelser. Vi läser för att förstå något om andra människor, om andra delar av världen eller om andra tider. Ofta jämför vi det vi läser med oss själva. Vilken är din favoritbok?

Innehåll

Mål

Arbetsområdet syftar till att:

 • Du ska träna på att läsa mellan raderna för att lära känna karaktärerna i boken. .
 • Du ska träna på att sammanfatta det du läst. Vad är viktigast i texten?
 • Du ska träna på att beskriva hur du upplever en bok och hur den påverkat dig.
 • Du ska träna på stavning och skrivregler när du skriver om boken.

Allt detta ska du göra för att bli bättre på att förstå det du läser!

Undervisning

Vi kommer att läsa skönlitteratur enskilt, i mindre grupper samt tillsammans i hela klassen. Genom boksamtal samt olika muntliga och skriftliga övningar kommer du att få öva på att läsa mellan raderna, sammanfatta böcker, beskriva din läsupplevelse samt läsa högt. 

Bedömning
Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån din aktivitet på lektionerna och det du visar att du kan under boksamtalen samt under de muntliga och skriftliga övningarna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6