👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter

Skapad 2018-04-27 13:39 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Boken om biologi kap 2 - Växter
Grundskola 4 Biologi
Vi kommer arbeta med växter, varför de ser ut som de gör, om växternas livscykel och hur fotosyntesen går till. Vi ska också arbeta med hur växter kan sorteras och vilken nytta vi kan ha av dem i vår vardag. Till sist ska vi titta på växter i myter, sagor och konst.

Innehåll

Det här ska vi lära:

- fotosyntesen

- olika livsmiljöer

- växternas sorteringssystem

- en växt uppbyggnad

- växter i vardagen

 

Så här ska vi arbeta:

- göra experiment där vi ser vad som behövs för att ett frö/ärta ska växa och må bra

- läsa, diskutera och arbeta i arbetsboken.

- forska om olika växters betydelse för människan.

- ta del av vårens framfart mot sommaren genom utevistelser.

 

Så här ska du få visa: 

- genom diskussioner och uppgifter i arbetsboken ska du få möjlighet att använda dig av de nya begrepp du lär dig.

- genom fältstudier ska du dokumentera och samtala om det du lärt och upptäckt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6