👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys "Truman Show"

Skapad 2018-04-27 14:25 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi har tillsammans sett filmen "Truman Show" . I er analys reflekterar ni över hur filmen är gjord, dess struktur men också filmens budskap. Filmen har några år på nacken; varför är det fortfarande en film som kan vara intressant att se?

Innehåll

Vi har tillsammans sett filmen "The Truman Show" . I er analys reflekterar ni över hur filmen är gjord, dess struktur men också de teman och budskap som finns i filmen.  Filmen har några år på nacken; varför är det fortfarande en film som kan vara intressant att se?

Ni har fått en frågeställning att utgå från när ni nu skriver en analyserande text. Det ni behöver tänka på är hur ni för fram era tankar och reflektioner. Vad har ni till grund för era åsikter, använd er av exempel från filmen för förtydliga era reflektioner.  Det är också viktigt med struktur, att ni har en korrekt användning av skiljetecken och styckeindelning. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år 7-9

Rubrik 1

F
E
C
A
Skriva
Resonemang om framträdande budskap samt upplevelse av filmen
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva
Användning av språklig variation, korrekt formulering, meningsbyggnad, styckeindelning i en löpande text. Skriva en analyserande text efter givna riktlinjer och struktur.
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.