👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska djur

Skapad 2018-04-27 15:15 i Gläntanskolan Helsingborg
Att träna sig på att läsa faktatexter och ta ut relevant fakta, samt att skriva egna korta faktatexter om svenska djur.
Grundskola 1 Svenska Bild NO (år 1-3)
Vi läser och skriver faktatexter och lär oss om svenska djur.

Innehåll

Svenska djur

Under kommande period kommer du att få lära dig om svenska djur. Du kommer att få se filmer, läsa texter, rita bilder och lära dig att skriva en egen faktatext om ett djur. Du kommer även att få tillverka ett djur i papier maché.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att

 • läsa och välja ut vad som är viktigt i en faktatext.
 • skriva en faktatext enligt genrepedagogiken med hjälp av en 6-fältare.
 • skriva korrekta meningar med stor bokstav och punkt.
 • kunna redovisa dina fakta om ett djur.

Undervisningens innehåll:

Vad?

 • Du kommer att få se filmer som handlar om svenska djur..
 • Du kommer att få läsa faktatexter om svenska djur.
 • Vi kommer att skriva gemensamma faktatexter enligt genrepedagogiken.
 • Du kommer att få skriva egna faktatexter om svenska djur.
 • Du kommer att få tillverka ett djur i papier maché.
 • Du kommer att få redovisa det du skrivit om ditt djur för klassen.

Hur?

 • Vi arbetar enligt genrepedagogiken och lär oss om ämnet genom att se filmer och läsa faktatexter tillsammans.
 • Vi använder oss av en sex-fältare när vi tar ut fakta och skriver gemensamma texter
 • Vi arbetar först tillsammans och sedan får du välja minst ett djur som du vill läsa om och göra en egen faktatext om.
 • Vi lär oss bildtekniken som kallas Papier Maché och gör ett djur som du sedan målar och lackar.

 

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • skriva en faktatext med hjälp av en 6-fältare
 • berätta i grupp och lyssna på andra

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3