👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska år 6: Du kannst kapitel 9-12

Skapad 2018-04-28 13:25 i Maria Parkskolan Helsingborg
Arbete med Du kannst 1 lärobok och arbetsbok i årskurs 6
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Hanna är i Melsungen i Tyskland. Hon får veta mer om Max och Claudia.Hon ger sig också ut själv i Melsungen och prövar sina tyska-kunskaper. Vad behöver hon kunna, när hon t.ex. ska fråga efter vägen?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Att skriva på tyska.
 • Att prata tyska
 • Att lyssna och förstå tyska
 • Att börja förstå hur tyskan är uppbyggd.

 

 


Detta kommer vi att arbeta med:

 • kunna berätta om en person
 • klockan
 • berätta om vad man gör
 • räkna från 1-100
 • fråga efter vägen
 • prata om kläder och priser
 • sjunga några tyska sånger
 • lyssna på tyska och förstå ganska bra

           

Bedömning 

 • hörförståelse
 • resultat på muntliga och skriftliga läxförhör 
 • muntlig förmåga

Undervisning och arbetsformer

 • Vi kommer att arbeta muntligt och skriftligt under lektionstid, träna på läxan, leka, sjunga, se filmer, använda internet m.m.
  Fredag är läxdag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9