👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov åk 9 - Engelska 2018

Skapad 2018-04-28 13:38 i Da Vinciskolan Ale
Här redovisas betyg för de olika delproven i de nationella proven i Engelska åk 9.
Grundskola 9 Engelska
Här redovisas betyg för de olika delproven i de nationella proven i Engelska åk 9.

Innehåll

Beskrivning av delproven

Proven består av följande delar:

Delprov A: Muntligt prov
Betyg A --> 10 provpoäng
Betyg B --> 9 provpoäng
Betyg C(+) --> 8 provpoäng
Betyg C(-) --> 7 provpoäng
Betyg D(+) --> 6 provpoäng
Betyg D(-) --> 5 provpoäng
Betyg E(+) --> 4 provpoäng
Betyg E(-) --> 3 provpoäng
Betyg F(+) --> 2 provpoäng
Betyg F(-) --> 1 provpoäng

Delprov B1: Läsförståelse + Delprov B2: Hörförståelse
Betyg A = 92-102 poäng --> 10 provpoäng
Betyg B = 83-91 poäng --> 9 provpoäng
Betyg C(+) = 74-82 poäng --> 8 provpoäng
Betyg C(-) = 67-73 poäng --> 7 provpoäng
Betyg D(+) = 60-66 poäng --> 6 provpoäng
Betyg D(-) = 54-59 poäng --> 5 provpoäng
Betyg E(+) = 44-53 poäng --> 4 provpoäng
Betyg E(-) = 34-43 poäng --> 3 provpoäng
Betyg F(+) = 17-33 poäng --> 2 provpoäng
Betyg F(-) = 0-16 poäng --> 1 provpoäng

(Provpoängen från delprov B1+B2 multipliceras med 2) vid sammanvägningen.)

Delprov C: Uppsats
Betyg A --> 10 provpoäng
Betyg B --> 9 provpoäng
Betyg C(+) --> 8 provpoäng
Betyg C(-) --> 7 provpoäng
Betyg D(+) --> 6 provpoäng
Betyg D(-) --> 5 provpoäng
Betyg E(+) --> 4 provpoäng
Betyg E(-) --> 3 provpoäng
Betyg F(+) --> 2 provpoäng
Betyg F(-) --> 1 provpoäng

Provpoängen från samtliga delprov adderas (B1+B2 multipliceras med 2) och summan divideras med 4 för att få fram "Total sammanvägningspoäng".

PROVBETYG:
Totalpoäng 10 = Provbetyg A
Totalpoäng 9 = Provbetyg B
Totalpoäng 7-8 = Provbetyg C
Totalpoäng 5-6 = Provbetyg D
Totalpoäng 3-4 = Provbetyg E
Totalpoäng 1-2 = Provbetyg F

Avrundning enligt följande:
4,25 --> 4
4,5 --> 5
4,75 --> 5

Matriser

En
Engelska Nationella prov år 9 - Delprovsbetyg

Part A
Muntligt prov
(0p)
F (1p)
F (2p)
E (3p)
E (4p)
D (5p)
D (6p)
C (7p)
C (8p)
B (9p)
A (10p)
Part B
Läs- och hörförståelse
(0p)
F (1p)
F (2p)
E (3p)
E (4p)
D (5p)
D (6p)
C (7p)
C (8p)
B (9p)
A (10p)
Part C
Uppsats
(0p)
F (1p)
F (2p)
E (3p)
E (4p)
D (5p)
D (6p)
C (7p)
C (8p)
B (9p)
A (10p)

Övrig information

0 poäng
Har ej deltagit i följande delar:
Part A
Part B1
Part B2
Part C
0 poäng
Har ej lämnat in följande delar:
Part A
Part B1
Part B2
Part C

En
Sammanvägt PROVBETYG

PROVBETYG
F (0p)
F (1p)
F (2p)
E (3p)
E (4p)
D (5p)
D (6p)
C (7p)
C (8p)
B (9p)
A (10p)