👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tro och vetenskap

Skapad 2018-04-28 20:17 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Religionskunskap
Vi ska nu arbeta med tro och vetenskap och diskutera om dessa olika perspektiv kan förenas eller inte. Vilka teorier finns det och hur går diskussionen i den aktuella samhällsdebatten? Arbetsområdet examineras med en skriftlig analys.

Innehåll

För att komma åt planering och genomgångar, klicka här!

Matriser

Rel
Avslutande bedömningsmatris för kursen Religionskunskap, 50 poäng.

E-nivå:
C-nivå:
A-nivå:
Kunna beskriva etiska modeller:
Du kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller.
Du kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller.
Du kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller.
Kunna göra en etisk analys:
Du kan genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga.
Du kan genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga.
Du kan genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor.
Kunna resonera om vad ett gott liv och samhälle innebär:
Du för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdeetiska och andra moraliska föreställningar.
Du för välgrundade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdeetiska och andra moraliska föreställningar.
Du för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdeetiska och andra moraliska föreställningar.
Kunna redogöra för och analysera religionerna:
Du kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Du kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Kunna se samband och kunna dra slutsatser utifrån olika perspektiv:
I din analys förklarar du enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I din analys förklarar du samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
I din analys förklarar du komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Kunna redogöra för likheter och skillnader när det gäller människosyn och gudsuppfattning:
Du kan översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och du underbygger dina resonemang med enkla argument.
Du kan utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och du underbygger dina resonemang med välgrundade argument.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världs-religionernas människosyn och gudsuppfattningar och du underbygger dina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.
Kunna beskriva religionens påverkan på identiteten:
Du ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion samt gör en enkel analys av denna relation. Här beskriver du enkla samband och drar enkla slutsatser.
Du ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion samt gör en analys av denna relation. Här beskriver du samband och drar välgrundade slutsatser.
Du ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion samt gör en komplex analys av denna relation. Här beskriver du komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Kunna redogöra för religionens påverkan på olika faktorer:
Du kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Du kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Kunna redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap:
Du kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap.
Du kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap.
Kunna göra en analys av de olika uppfattningarna om relationen mellan religion och vetenskap:
Du kan göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.
Du kan göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna.
Du kan göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.