👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2018-04-29 19:59 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Ett arbetsområde om Demokrati för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Visste du att du kan vara med att påverka utvecklingen i skolan och i samhället? Det kallas för demokrati och detta ska vi lära oss mer om. Men även att jämföra olika system.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. 
 • Hur man fattar beslut (lokalt) i elevråd. 
 • Hur man som individ och grupp kan påverka beslut.
 • Hur man kan argumentera för sin sak/åsikt (i tal och skrift).
 • Vad diktatur är och hur propaganda fungerar. 

Syfte

Syfte:

Meningen med undervisningen i samhällskunskap (SO) är att du (eleven) ska få kunskaper om mänskliga rättigheter och hur demokratiska processer fungerar.

På så vis utvecklas förståelsen för din egen och andra människors levnadsvillkor och betydelsen av jämställdhet. 

I svenska övar vi på att söka information och vara kritisk till de olika källorna. Du ska få uttrycka din egen åsikt i tal och skrift.

Hur vi kommer att arbeta med demokrati & diktatur

Så här kommer vi arbeta:

Läsa faktatexter och se film/TV-program, anteckna, diskutera och hålla klassråd.

I svenska ska vi  arbeta med att läsa olika typer av texter (fakta, tidningsartiklar, insändare, partiprogram), diskutera och argumentera och skriva argumenterande texter (insändare).

Vi kommer även att jämföra det demokratiska systemet och hur ett system med diktatur fungerar. 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

- Beskriva vad en demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer kan påverka beslut.

- Beskriva hur demokrati fungerar i olika länder.

- Uttrycka åsikter i frågor som har betydelse för dig som elev.

- Förstå och använda begrepp kopplade till ämnet.

Prov om demokrati blir torsdagen den 17 maj. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Valet 2018

E
C
A
Begrepp
Veta vad demokrati, diktatur, propaganda, parti, riksdag, regering, rösträtt.
När eleven hör de olika begreppen vet eleven vad det handlar om
Eleven vet vad begreppen betyder och kan använda dem i diskussion
Eleven har god kunskap kring begreppen och kan se sammanhang, göra jämförelser och dra slutsatser med hjälp av dem
Valprocessen
Kunskap om hur den svenska valprocessen går till
Eleven har kunskaper om valprocessen. Vet vilka som får rösta och hur man röstar
Eleven har goda kunskaper om valprocessen. Vet vilka, hur och till vad man röstar
Eleven har djupa kunskaper om valprocessen och kan föra diskussion kring dess styrkor och brister
Partiarbete
Arbete och presentation om ett riksdagsparti och reflektioner kring samtliga partier
Eleven deltar i förberedelserna och deltar i redovisningen av sitt parti. Eleven försöker att formulera en egen åsikt om de övriga partierna
Eleven bidrar i det förberedande arbetet och är aktiv i redovisningen av partiet. Eleven har en egen åsikt om de övriga partierna och kan i vissa fall argumentera för dem.
Eleven driver arbetet med partiet framåt och gör en genomtänkt och intressant redovisning Eleven har åsikter om riksdagspartierna och använder dem vid jämförelser dem emellan
Ny aspekt

Ny rubrik

E
C
A