👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-18 SO (Samhällskunskap) åk:4 - Familj och ekonomi

Skapad 2018-04-29 22:21 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 4 Samhällskunskap Svenska
Arbetsområdet sträcker sig från v. 20-23.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Innehåll

Bedömning

Eleverna ges möjlighet att visa sina kunskaper kontinuerligt muntligt och skriftligt under hela arbetsprocessen.

I slutet av arbetsområdet kommer eleverna att få en mer omfattande skriftlig/muntlig diskussionsfråga. Detta kommer att ske under vecka 23.

Konkretisering av mål

 • Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- Tänka kring ekonomi och familjeekonomi
- Fatta beslut om den egna ekonomin

- Tänka kring din egen framtid

- Tänka kring samhällsstrukturer

- Tänka kring hur vi kommunicerar med varandra och hur vi får reda på nyheter.


- Använda ämnesspecifika begrepp:

kontokort, sedlar och mynt, budget, spara och låna, bidrag, försäkringar, fickpengar, yrken, aktiebolag, varor och tjänster, arbetslös, drömjobb, fackföreningar, lön, skatt, medier, kommunicera(internet, tidningar, radio, bloggar) nyheter, reklam. 

 

Du ska känna till:
Vad familjens pengar används till, dina egna pengar, om olika yrken idag och i framtiden, regler och lagar om arbete, vad skatt är och var går skattepengarna till?

Hur kan vi kommunicera med varandra idag?, hur vet vi att informationen är sann?, vad är nyheter? och hur påverkar reklam oss? 

Arbetssätt

Vi arbetar med loops, diskussioner, textläsning, film, musik och bildstöd. Fokus kommer att ligga på diskussioner i helklass, mindre grupp och enskilt (skriftligt). Vi kommer även att arbeta med häfte där vi svarar på frågor om det vi läst, lärt oss.

 

Dokumentation

 • Elevens kunskapsutveckling dokumenteras genom en bedömningsmatris.
 • Vi tittar på elevernas utveckling för att på så sätt se om området var tillrättalagt för dem eller om vi måste söka oss till andra arbetssätt och arbetsformer.
 • För att hela tiden utvecklas i arbetslaget diskuterar vi vad som var bra respektive mindre bra efter avslutat arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6