👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsoveckan Sagovinden

Skapad 2018-04-30 09:01 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Hälsoveckan På LiCa förskolor har vi återkommande som en del i vår gemensammaplanering, en veckas fokus på hälsa under vårterminen. Fokus är grovmotoriska aktiviter. Tillfällen kan skapas under veckan, att även prata om kost, kopplat till hälsa.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

 

Barnen visar intresse för rörelse, vi ser att de leker banantagare, springer, hjular, gör kullerbyttor, klättrar och balanserar på stenar. Barnen masserar varandra vid sagoläsning. 

 

Vilka lärprocesser är barnen inne i just nu?

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Reflektera kring begreppet hälsa tillsammans med barnen, genom olika motoriska aktiviter ( tillfälle att reflektera kring måltider)..

 


Begränsa till högst tre mål

Mål -
Vi har följande gemsamma mål med veckan:

Att alla barn efter ålder och mognad utvecklas grovmotoriskt genom olika aktiviteter, såsom balansering, springning, krypning eller hoppning.

 

Målkriterier

 

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 

 • Efter ålder och mognad ges möjlighet att utmanas och utvecklas i grovmotoriska aktiviteter som att springa, hoppa, balansera, krypa

   

 • Efter ålder och mognad ges möjlighet att reflektera över vad som är bra för vår kropp och hälsa angående kost och rörelse.

 

Metod, och material Hur gör vi?

 

Metod –

 

 • Miniröris, uppmuntrar och utmanar barnen i rörelse till musik.

 • Hinderbana, uppmuntra och utmana barnen till att utöva balans, krypa, hoppa, rulla, åla

 • Hälsoloppet, uppmuntrar och utmanar barnen till att springa en viss sträcka.

 • Samlingar – tillfälle att prata om hälsa, mat/energi, välmående, massage/avslappningsövningar

 

 

 

Förutsättningar –

 

 • Miniröris - tillsammans i helgrupp ute på gården kl15 onsdag, torsdag o fredag. Ca 15 minuter.                                                                    Vi behöver Cd-spelare och skiva med miniröris. Wanja tar med en cd-spelare.

 • Hinderbana - Fjärilsgruppen utmana barnen i en hinderbana på onsdagen. Regnbågsgruppen går till skolgården, utmanar barnen till rörelse där.  - Vart äger hinderbanan rum? - Gården

 

 • Torsdag fm – hälsoloppet, utmanar alla barn att delta i ett lopp med eget startnummer på tröjan. Start och mål med vätskekontroll. Ylva har kollat över startnumren. - Vad får de för dryck vid vätskekontrollen? Vart äger loppet rum? Hur lång sträcka springer de? Hur märker vi upp start/mål? Har vi start/mål. Ylva fixat start/mål - snitslar upp en sträcka i elljusspåret. De dricker medhavt vatten.

 

 • Samlingar varje dag

  tillfälle att prata om hälsa, mat/energi, välmående, ha avslappningsövningar, massage

   - Frågor till barnen, vad är bra för vår hälsa?
   - Vad mår man bra av?
   - Vad kan man öva på med sin kropp?
   - Vad är roligt att göra med kroppen?

 


Dokumentation - Hur ska vi dokumentera?


observationer, fota med iPad, reflektera/diskutera vid samling och lunch.


 


Förberedelser, vilket material behövs? Se ovan i förutsättningar.


 

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016