👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brandtema

Skapad 2018-04-30 09:20 i Östervåla förskola Graniten Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Det är viktigt att alla känner till hur man ska agera om brandlarmet går här på förskolan eller hemma! "112 lätt att slå"

Innehåll

Bakgrund

Barnen har i omgångar visat stort intresse för brandmanslekar och det är ett återkommande lektema hos oss på Rubinen. Eftersom det är viktigt att alla vet om hur man ska agera vid en brand så valde vi att ha en längre tema om detta viktiga ämne!


 

 

 

Syfte

 Eftersom brandmanslekar och fascinationen kring detta ämne har återkommit bland barnen under året och det planerades för en kommande brandövning, så ville vi förbereda oss med så mycket kunskap kring detta ämne. Vi ville att barnen skulle veta hur man agerar om brandlarmet går så att alla ska känna sig trygga när de är på förskolan. 

Mål

Målet med temat är att alla ska känna sig trygga och veta vad de ska göra om larmet går både på förskolan och i hemmet. 
Arbetssätt

Vi kommer arbeta med temat på följande sätt:

 • Titta på två filmer, "Här kommer brandbilen", "Ellie och Jonas lär sig om eld"
 • Prata med barnen om vad man ska göra om det börjar brinna på förskolan eller hemma
 • Prata om vilket nummer det är man ska slå och ge barnen en ramsa att komma ihåg nummret
 • Vi pratar och visar upp hur brandvarnare ser ut och hur den låter, både den på förskolan och hemma.
 • Barnen får i uppgift att räkna hemma hur många brandvarnare de har.
 • Vi visar på nödutgångarna, vart brandsläckaren sitter och hur man använder en sådan.
 • Lånar böcker om ämnet
 • Visar vart vi tar vägen på förskolan om larmet går
 • Pedagogerna klipper ihop en egen bok om hur man INTE ska agera om det börjar brinna och vi pratar om den.
 • Vi skapar egna brandbilar med hjälp av mjölkkartonger
 • Vi avslutar temat med ett studiebesök på brandstationen

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Temat har varit roligt, lustfyllt, spännande och intressant att utföra med barnen. Barnen har visat stort intresse kring allt vi har tagit upp och tagit till sig kunskapen vi ville förmedla. På brandövningsdagen visade barnen att de verkligen hade tagit till sig allt vi tidigare har pratat om och de visste hur det skulle agera.