👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosa - argumenterande text 6a2 vt -21

Skapad 2018-04-30 12:09 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Svenska
I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om argumenterande texter och framför allt om insändare.

Innehåll

Arbetsgång

 • Vad är en insändare?
 • Läsa insändare
 • Genomgång av språkliga drag och struktur i texten
 • Skriva en insändare tillsammans och enskilt .  Den enskilda texten bedöms i matrisen nedan.

Läromedel

Kopierat material från Fixa texten 1

Tid:

  Vi arbetar med det här veckorna 4-6. 

Bedömning

Insändaren bedöms enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva insändare

Innehåll

I
Begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. en åsikt framgår i huvudsak ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten
Relativt tydligt innehåll och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. en åsikt framgår relativt tydligt ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten
Tydligt innehåll och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. en åsikt framgår tydligt ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten.

Struktur

I huvudsak fungerande struktur Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och avslutning. Texten hålls samman på ett huvudsak fungerande sätt.
Relativt väl fungerande struktur Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom relativt väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning. Texten hålls samman på ett relativt väl fungerande sätt.
Väl fungerande struktur Texten är sammanhängande och väl strukturerad genom väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning. Texten hålls samman på ett väl fungerande sätt.

Språk

Ordval
viss språklig variation ordvalet uppvisar viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt
förhållandevis god språklig variation ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften.
god språklig variation ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften.
Meningsbyggnad
viss säkerhet uppvisas i meningsbyggnaden.
meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad.
meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.

Skrivregler

Skiljetecken
stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Stavning
stavfel finns men de stör inte förståelsen
relativt få stavfel finns
få stavfel finns