👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov årskurs 3 Matematik

Skapad 2018-04-30 13:03 i Påarps skola Helsingborg
resultat
Grundskola 1 – 3 Matematik
Nationella prov i matematik 2017

Innehåll

Uppgifter

Matriser

Ma
Kunskapsprofil - Matemaitk åk 3

Eleven ska beträffande matematik

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
- kunna lösa problem, använda matematiska begrepp, kommunicera och resonera matematik muntligt (delprov A)
- kunna visa förmåga om grundläggande kunskaper om mönster i talföljder och geometriska mönster, (delprov B)
- ha grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten samt att lösa enkla problem (delprov C)

Eleven ska beträffande matematik

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
- ha grundläggande kunskaper om positionssystemet, (delprov D)
-ha grundläggande kunskaper i att lös enkla problem i taluppfattning och samband och förändring, (delprov E)
- ha grundläggande kunskaper om mätning, jämförelse och uppskattning av längd, omkrets och area samt att välja och använda skriftliga räknemetoder/ /delprov F)
- ha grundläggande kunskaper om centrala metoder för beräkning med naturliga tal vid överslagsräkning samt huvudräkning och likhetstecknets betydelse,( delprov G)

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån