👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Just dance

Skapad 2018-04-30 13:27 i Björndammens fritidshem Partille
Grundskola F
"Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet"- läroplan för fritidshem. Dans är lustfylld fysisk aktivitet som framförallt flickor upptäckt, jag vill att barnen i blandade åldrar och kön ska få möjlighet att lära sig en och samma dans och förhoppningsvis finna lust och glädje i detta så att de själva på egen hand utvecklar ett intresse för den fysiska aktiviteten dans.

Innehåll

Mall

Pedagogisk planering för fritidshemmet

Datum: 30 april 2018

 

Område: Fysisk aktivitet

 

MÅL

Målet är att barnen ska få upp ögonen för ett annat sätt att röra sig, nämligen till takt och rytm med hjälp av givna rörelser. Målet är att barnen ska lära sig en gemensam dans som vi sedan kan visa upp på skolgården för att stärka samhörigheten bland barnen samt för att inspirera, varandra och andra barn till att dansa.

 

VARFÖR

I lp 11 står att vi ska arbeta med fysisk aktivitet och utevistelse eller lekar. Jag har valt fysisk aktivitet och dans som aktivitet. Barnen är väldigt intresserad av dans och framförallt just dance, därför vill jag tillvarata barnens intresse för dans. "Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet"- jag ser hur barnen gör skillnad på kill och tjej-låtar när de själva dansar till just dance och hur det är majoriteten tjejer som dansar. Jag vill ändra på detta genom att ge alla chansen samt att väcka ett intresse hos dem som ännu inte upptäckt dans. 

 

 

VAD?

Det kommer att handla om kordination, rörelseglädje, takt och rythm. "Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder"- lp 11

 

 

HUR

Jag har lärt mig just dance låten "waka waka" med Shakira från just dance. Jag kommer att lära barnen dansen enligt principen "en rörelse i taget". Först introt, sen vers, sen upptrappning, och sen refräng.

Kommer det en vikarie kan hen låta barnen dansa efter den här länken:

https://www.youtube.com/watch?v=OobR681KUTo

 

 

DOKUMENTATION

Jag kommer att spela musiken till låten ute på fritids när alla grupper fått lära sig dansen så kan alla fritidsbarn (förhoppningsvis) dansen och kan dansa till låten tillsammans utomhus i slutet av perioden med grupperna.

 

 

 

UTVÄRDERING

Vem, vad och hur?

 

 

NÄR?

Tidsplanering, utvärdering och reflektion