👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk & kommunikation

Skapad 2018-04-30 13:53 i Ängens förskola Hörby
Språk
Förskola
Barnen har ett stort intresse för bokstäver och att kunna skriva sina namn. Vi samtalar med barnen om färger, former, vilka som är i familjen och vilka favoritdjur dem har. (Vi har arbetat med 5-6 åringar)

Innehåll

Detta vill vi utveckla

-Barnen ska veta vad en bokstav är

-Barnen ska veta och känna igen sitt namn

-Barnen ska lyssna på varandra och våga prata för varandra

Så här ska det gå till

-Vi delar upp gruppen till två mindre grupper

-Dem ska få jobba i egen takt med dem 4 sidorna

-Dem får berätta för varandra vilket favoritdjuret är och vem som finns i familjen

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

-Sätter ihop dem till en bok, där dem "läser" för varandra innan den tas hem

-Bilder

Hur blev det?

Analys

Vad behöver nu utvecklas?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016