👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik vt 18

Skapad 2018-04-30 19:54 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 5 – 6 Teknik
Vi kommer under ett antal veckor jobba med teknik, under arbetet ligger fokus på att vara kreativ och hitta lösningar. Du bedöms efter hur du utför momenten vi jobbar med i grupp och enskilt samt hur du dokumenterar detta.

Innehåll

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna: 

- Förstå vad teknik är och hur man kan ha nytta av det
- Jobba med tekniska lösningar
-Bygga stabilt och hållbart

- Bygga enligt egen skiss samt dokumentera arbetet 

 

 

Arbetssätt:

- Genomgångar

- Powerpoint

-Film

- Bygga själv

- Dokumnetera

 

Bedömning:

- Sker i samband med teknikbyggena 

- Sker i samband med dokumentationerna

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik 6

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Genomföra arbeten och utarbeta modeller
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utformaenkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitalamodeller.
Formulera och välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.