👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Morgonsamling vårtermin

Skapad 2018-05-01 11:31 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Under hösten fokuserade vi på att få in rutinerna för dagen, detta gjorde vi med en morgonsamling där vi gick igenom dagens moment. Barnen lärde sig att det fanns veckodagar och att de alla hade varsin färg. Nu under våren har vi fokuserat på vilken ordning dagarna kommer, att det är en speciell månad och det finns något som heter årstid.

Innehåll

VAD gör vi: Varje morgon har vi samling tillsammans vid nio-tiden. En pedagog håller i samlingen där vi kollar almanackan, vad är det för dag? Vem har namnsdag? Hur många dagar har det gått sen sist vi hade samling, detta styr hur många kulor vi ska trä på våra månadstrådar.  Har det dessutom blivit ny månad eller ny årstid så behöver vi fundera på vad den nya heter. 

På samlingen bestämmer vi även vilka barn som ska göra vilken aktivitet. Ibland är det vi pedagoger som bestämmer och ibland blir det demokratisk omröstning. Här ser vi även vilka barn som är på förskolan och vilka som är hemma. 

 

Nu har snart 4 månader gått på terminen, varje månad har en egen färg.

Kulorna förvaras i burkar i väntan på att användas, barnen ser om det bara försvunnit några, kanske hälften eller nästan alla.

 

På samlingen kryssar vi för de dagar som passerat. 

 

Vi har en portabel tavla för att kunna ha samlingen där det passar för dagen. Vi pedagoger är också med på bild så barnen vet vilken vuxen de kommer vara med på aktivitet.

 

HUR gör vi det: Vi har samling tillsammans hela gruppen när alla barn har kommit på morgonen. En pedagog håller i samlingen och en vuxen är medsittare. Pedagogen fokuserar på tavlan och almanackan medan medsittaren stöttar de barn som behöver ett lugnande knä eller hand på axeln. Den här terminen har vi fria platser för barnen så de kan sitta bredvid vem de vill.

 

VARFÖR gör vi det: Vi anser att barn bör känna till namnet på veckodagar och månader, det ger en trygghet att veta detta.

Vad får vi in mer när vi använder oss av almanacka och pärlor på tråd?

 

Matematik

 • Vi räknar pärlorna på tråden från 1-31 och barnen får se att varje siffra representerar en pärla. Det blir steget efter att kunna räkneramsan,att koppla varje siffra till en viss mängd.
 • Genom att använda almanackan ser vi även att varje siffra representeras av en symbol, vi säger tolv och det skrivs så här:12.
 • Vi använder oss även av ordningstalen när vi pratar om dagens datum, det står siffran 6 men man säger att det är den sjätte.
 • När vi räknar pärlorna delar vi ibland in dem i grupper, vi kan då kolla av vilka barn som ser antalet direkt och vilka som behöver räkna individuella pärlor. 
 • Vi får in de 2 räknesätten addition (vi har 8 pärlor och hur många pärlor blir det med 3 till?). Multiplikation (vi har 3 grupper med 5 i varje, då kan vi räkna 5*3 och få 15, förförståelse inför skolan). 
 • Vi får in flera matematiska begrepp; hälften-dubbelt, flera-färre, många-få

Demokrati

 • Fredagar har vi som ”fri” dag på förmiddagen och då brukar barnen få välja mellan olika aktiviteter. Ibland baserat på barnens önskemål, ibland utifrån pedagogernas planer. Dessa dagar får barnen själva välja vilken aktivitet de vill göra och vi sätter deras kort under den aktiviteten. 
 • Vi kan vara 19 barn på samlingen vilket innebär att vi måste samsas på en begränsad yta och visa varandra respekt. Inte prata i munnen på varandra och lyssna på den som pratar. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016