👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk åk 4 vt 2018

Skapad 2018-05-01 11:50 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 4 Matematik
Du har säkert träffat på olika bråktal när du har hjälpt till att laga mat eller när du har bakat, till exempel 1/2 tesked eller 1/4 liter. I det här arbetsområdet kommer du att arbeta med tal i bråkform och hur de används i vardagliga situationer

Innehåll

Mål

När du har arbetat med kapitlet ska du kunna:

 • läsa och skriva bråk
 • kunna avläsa bilder av bråk
 • veta hur många delar det går på en hel
 • kunna storleksordna bråk
 • beskriva och använda begrepp som har med bråk att göra
 • visa att du kan förklara hur du tänker, förstå hur andra tänker och delta i samtal och diskussioner t.ex. genom att ställa frågor

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar då vi samtalar kring ord och begrepp och tillsammans arbetar med exempeluppgifter
 • arbeta med praktiska övningar av olika slag
 • arbeta med par- och gruppuppgifter
 • räkna övningsuppgifter i boken Matte Borgen 4, enskilt och ibland parvis
 • lösa problem tillsammans i klassen.

Begrepp

Vi kommer att arbeta med de här begreppen: hel, halv, tredjedel, fjärdedel, femtedel, sjättedel, tiondel, störst bråk, minst bråk, täljare, nämnare, bråkstreck

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur bra du kan:

 • använda matematiska begrepp som har med bråk att göra
 • beskriva de begreppen med hjälp av t ex saker, symboler, bilder eller matematiska uttryck
 • byta mellan olika sätt att beskriva begreppen och om du kan berätta hur begreppen hör ihop
 • förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänker när vi diskuterar matematik och 
 • delta i samtal och diskussioner genom att t ex ställa frågor

Du visar vad du kan 

 • genom att vara aktiv och delta vid genomgångar och diskussioner och par- och grupparbeten
 • vid skriftligt arbete 
 • vid diagnoser

Arbetstid

Vi arbetar med arbetsområdet främst under vecka 18-21.

Uppgifter

 • Diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och skriva bråk
Du har ännu inte visat att du kan läsa och skriva bråk.
Du är på god väg att visa att du kan läsa och skriva bråk.
Du har visat att du kan läsa och skriva bråk.
Avläsa bilder av bråk
Du har ännu inte visat att du kan avläsa bilder av bråk.
Du är på god väg att visa att du kan avläsa bilder av bråk.
Du har visat att du kan avläsa bilder av bråk.
Veta hur många delar det går på en hel
Du har ännu inte visat att du kan säga hur många delar det går på en hel.
Du är på god väg att visa att du kan säga hur många delar det går på en hel.
Du har visat att du kan säga hur många delar det går på en hel.
Storleksordna bråk
Du har ännu inte visat att du kan storleksordna bråk.
Du är på god väg att visa att du kan storleksordna bråk.
Du har visat att du kan storleksordna bråk
Förklara hur du tänker och förstå andras tankesätt
Du har ännu inte visat att du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänker.
Du är på god väg att visa att du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänker.
Du har visat att du kan att du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänker.
Delta i samtal och diskussioner
Du har ännu inte visat att du kan delta i samtal och diskussioner genom att t.ex. ställa frågor.
Du är på god väg att visa att du kan delta i samtal och diskussioner genom att t.ex. ställa frågor.
Du har visat att du kan delta i samtal och diskussioner genom att t.ex. ställa frågor.