👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt naturvetenskap - Vattnets olika form

Skapad 2018-05-01 12:01 i Mårtensberg Haninge FSK/GR
Förskola
Vi har sett att barnen ofta sökte sig till vatten både inne och ute. Ute drogs de till vattenpölarna som bildats när det regnat. De gick i, stampade, kände med händerna och smakade på vattnet. Inne har de undersökt vattnet från kranen vid handfatet. Vid maten har de förutom att dricka vattnet undersökt det med sina olika sinnen. De har stoppat ner fingrarna i glaset och sedan stoppat fingrarna i munnen. De har hällt ut vattnet på bordet och plaskat med händerna så det stänkte. De har prövat att hälla vattnet i tallriken med mat. Vår reflektion har varit att vatten är något som lockat alla barn i gruppen på olika sätt därför valde vi vatten i olika form som en del av vårt projekt.

Innehåll

Bygga Drömvär(l)den 

Bakgrund

Barnen i gruppen är mellan 1–2 år. Några barn har gått på förskolan sedan augusti 2017. Gruppen har sedan kontinuerligt fyllts på med nya barn varje månad.              

 

Inför hösten och den nya barngruppen valde vi i arbetslaget två prioriterade strävans mål utifrån Lpfö 98 rev 16. Vi ville fokusera lite extra på barnens Identitet och trygghet – att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den samt Språk – tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Med hjälp av material som barnen visat intresse och nyfikenhet för ville vi skapa sammanhang där barnen kunde utforska och utvecklas. Vår tanke var att de skulle ges möjlighet att utveckla både sin identitet, gruppgemenskap och sitt språk.

 

Vi valde naturvetenskap som projekt då vi såg att barnen lockades av vattnet, stenar, pinnar och löv. Röthle i (Løkken, Haugen & Röthle, 2006) menar att naturmaterial som vatten, snö och löv är föränderliga och därför lockar till lek. Det kan förstås som ett material som gör något med barnen genom sin föränderlighet och förmåga att förundra. Det händer något när barnet plockar upp och tar i materialet med händerna. Snön delar sig och sätter ihop sig igen, torra löv faller isär och vattnet rinner, stänker och flyter.

Syfte

Barnen har visat att vatten är något som lockar dem till utforskande. Därför ville vi se om vi kunde använda vatten i olika form för att stärka varje barnets egen identitet, gruppens gemenskap och samtidigt öka deras begreppsförståelse och ordförråd. 

Våra frågor:

Varför är vatten så spännande?

Vad är det som väcker barnens nyfikenhet?

Metod

Utforska vattnets olika former både inne och ute.

Vatten i balja inne i liten grupp, ute på gården.

Snö ute - måla på snön, bygga och skapa med snö när det är möjligt.

Snö inne - ta med snö in på avdelningen.

Frysa in vatten till is. Ute och inne.

Vattenexperiment.

 

Uppföljning och utvärdering

Reflektion tillsammans med barnen.

Reflektion mellanpedagogerna på arbetslagsmöten, nätverk och i den dagliga verksamheten.

SKA

 

Referenser:

 

Röthle, M (2006) I: Løkken G, Haugen S & Röthle, M (red.) Småbarnspedagogik. Fenomenologiska och etiska förhållningssätt. Stockholm: Liber

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016