👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Perspektiv

Skapad 2018-05-01 13:04 i Västerholm Grundskolor
En kortfattad presentation av enpunktsperspektiv.
Grundskola 6 Bild
Du kommer under detta område att få lära dig grunderna i att teckna bilder i perspektiv och lära dig några nya termer som har med perspektivmålning att göra. Vi kommer även att göra en historisk tillbakablick för att bekanta oss med perspektivets utveckling inom måleriet.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Med hjälp av punkter och hjälpstreck kan man ge bilder en känsla av djup. Det kommer vi att träna på.
För att sedan kunna diskutera bilder är det viktigt att man kan olika ord och begrepp. Det ska vi också träna på.

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla:

Din förmåga att:
- förstå och använda olika begrepp.
- skapa en "rumskänsla" i bilder.
- framställa en bild i enpunktsperspektiv.

Undervisning

Detta arbetsområde kommer börja med att vi pratar om olika begrepp man behöver kunna för att kunna prata om perspektivmålning.

Jag visar sedan på tavlan hur man skapar en enkel teckning med hjälp av  enpunktsperspektiv och sedan får du prova själv.

När alla har gjort en enkel skiss går vi vidare med att jag visar hur man kan teckna ett rum och därefter är det dags för dig att teckna en egen miljö, t.ex ett schackrutigt golv eller ett rum med minst 5 inredningsdetaljer där du använder dig av hjälpstreck och punkter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:
- på vilket sätt du har förstått de nya begreppen
- på vilket sätt du använder dig av hjälpstreck och punkter i de teckningar du gör.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Perspektivmatris

 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  4-6   Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
E
C
A
Perspektiv bildframställning
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla ideer inom perspektiv
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna ideer inom perspektiv
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna ideer inom perspektiv
Perspektiv resonemang
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om innehåll och funktion i bilder och använda enkla ämnes specifika begrepp
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om innehåll och använda ämnes specifika begrepp
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om innehåll och funktion i bilder och använda ämnes specifika begrepp