👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vaxholm

Skapad 2018-05-01 13:46 i Resarö skola Vaxholm Stad
Vaxholm
Grundskola 3 Historia Samhällskunskap
Vi ska genom fältstudier, eget forskande och stadsvandring lära känna vår hemort Vaxholm.

Innehåll

Vad

Vi ska lära oss mer om vår hemort Vaxholm.

Vi kommer genom  enkla fältstudier ta reda på var människor som lever i staden arbetar, vad de arbetar med och hur de tar sig till sitt arbete.

Hur

  • Läsa och skriva fakta
  • Stadsvandring
  • Besök på Kastellet
  • Dokumentera i en bok
  • Genomföra en enkel fältstudie

 

Bedömning

Senast den 14  juni ska du kunna:

 • Göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
 • Ge exempel på någon viktig händelse för livet i staden.
 • Känna till ett par byggnader i Vaxholm.
 • Läas och berätta om delar av Vaxholms historia. Detta med stöd av din bok, som du har dokumenterat i.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Sh  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  Sh  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh  1-3