Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division åk 4 vt -18

Skapad 2018-05-01 14:01 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Multiplikation och division.
Grundskola 4 Matematik
Här får du lära dig multiplicera med stora tal, t ex att lösa 3 x 4 174. Räkna med kort division, t ex 1 248/ 4. Vi använder multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att du ska kunna

Centralt innehåll

När du har arbetat färdigt med det här arbetsområdet ska du kunna

Mål

-räkna multiplikation med större tal, till exempel 3 x 4 174

-räkna med kort division, till exempel 1 248/4

-använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning

 

Matteord

multiplikation, multiplicera, division, dividera och kort division

Genomförande

Vi jobbar med grön kurs (grundkurs) tillsammans och har genomgångar av nya metoder och begrepp hela tiden. Efter diagnos 10 (i gult räknehäfte) väljer eleverna själv mellan blå kurs(lätt) eller röd kurs. Arbetsområdet håller på i fyra veckor. För de elever som behöver finns Utmaningen och Mera Tornet. Eleverna rättar själva sina räknehäften under arbetets gång.Vi tränar problemlösning enskilt, i par och grupp. Jobbar även med färdighetsträning i tex Nomp.se

Varje vecka har eleverna 15 min läxa, som kan göras på läxhjälpen i H-huset om man inte vill ta hem sin läxa.

På TTM kan du alltid arbeta med din matematik om du önskar.

Bedömning

Formativ bedömning under arbetets gång.  Jag som lärare kommer att följa dina arbetsinsatser under lektionerna. Du måste själv visa mig vad du kan, men också fråga när du behöver hjälp och få fler förklaringar. Du får även möjlighet att visa dina förmågor genom diagnos 10 och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: