👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser åk 8

Skapad 2018-05-01 14:52 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 – 9 Kemi
De flesta av oss vet att citronen är en syra, kanske några av oss vet att tvålen vi tvättar händerna med är basisk, men vad är det som kemiskt skiljer dem åt? Hur kan vi ta reda på om ett okänt ämne är en syra eller en bas? Det ska vi nu undersöka närmare!

Innehåll

Hej!

Då arbetar vi nu med den sista delen av NO-ämnena för detta läsår, kemi området Syror och baser. Vi lär oss till exempel om vad som kemiskt skiljer syror från baser, hur man praktiskt kan ta reda på om det är en syra eller en bas och vilka syror som finns i vårt hem och vanliga syror inom industrin. 

Innan sommarlovet tar vid kommer vi också jobba med att skriva texter om vetenskapliga upptäckter och framföra dessa för våra klasskamrater.

Är man frånvarande är det viktigt att se till att man hinner ikapp, planeringen är bifogad. Nedan finner ni också länken till läroboken, samt en annan bra källa.

 

Lärobok, kap 4:

http://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/

Sammanfattning, Syror och baser, 11 min:

https://www.youtube.com/watch?v=rrxAwph9QK8

 

Utöver laborationsprov (22/5) och individuellt arbete kommer bedömning som vanligt att ske kontinuerligt  under diskussioner och samtal i klassrummet.

 Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9