👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska VT 2018

Skapad 2018-05-01 15:35 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer att arbeta med att lyssna, prata och förstå engelska.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 I undervisningen ges du att möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå talad engelska
 • tala engelska
 • skriva engelska

Bedömning - vad och hur

 Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • förstå enkla samtal på engelska
 • prata engelska i vardagliga situationer
 • följa enkla instruktioner på engelska
 • skriva ord och enklare fraser på engelska
 • reflektera över livsvillkor och kultur i andra områden där engelska används

Detta bedömer vi genom att:

 • klassrumsobservationer
 • delaktighet på lektionerna

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

 • sånger
 • lyssna till texter
 • spela spel 
 • träna dialoger, både färdiga och egenproducerade
 • titta på engelska tv-program/filmer
 • digitala spel t.ex Bits board
 • enskilda anpassade uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  En
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.
  En  4-6
 • Frågeord, frågor och svar
  En  4-6
 • Korta fraser om vardagliga ämnen.
  En  4-6
 • Presentation av den egna personen, vardagen och närmiljön.
  En  4-6
 • Sånger, ramsor, lekar, spel och dramatiseringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i tal och samtal om elevnära ämnen uttrycka sig med ord och fraser på ett väl fungerande sätt.
  En  A 6
 • Utifrån någon given frågeställning kan eleven på ett väl fungerande sätt redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
  En  A 6
 • Eleven kan också skriva ord på ett väl fungerande sätt.
  En  A 6