👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberätta

Skapad 2018-05-01 15:38 i Långavekaskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med en återberättande texts struktur samt använda digitala verktyg för att träna på muntligt återberättande.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Att kunna återberätta har du nytta av i alla ämnen. Nu ska vi träna på att återberätta, både skriftligt och muntligt. Vi ska även prova på att spela in det vi berättar. Kanske Pod-radio?

Innehåll

Syfte med undervisningen

Vi ska träna på att formulera oss i tal och skrift och uttrycka oss i olika sammanhang för skilda syften

Bedömning - vad och hur

 Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

* Hur man skriver en återberättande text med en inledning, händelserna i tidsföljd och en avslutning.

* Typiska språkliga drag i en återberättande text, t.ex. tempus, pronomen och tidsord.

* Kunna planera och genomföra att muntligt återberätta.

* Ge och ta emot respons för att kunna förbättra text och muntlig presentation.

Du visar dina kunskaper genom att delta i genomgångar och arbetsuppgifter under lektionerna, samt genom ett enskilt arbete i slutet av arbetsområdet.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar.

Vi kommer att arbeta i grupp och redovisa genom att spela in det vi arbetat med.

Vi kommer att arbeta enskilt med en text som ska lämnas in.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6