👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild vt-18

Skapad 2018-05-01 16:05 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala grundsärskolor och träningsskolor
Grundsärskola 3 – 6 Bild
Bilder har stor betydelse för vårt sätt att tänka, lära och uppleva oss själva och omvärlden. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan vi utveckla vår kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

  • Skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material
  • jämföra och reflektera över bilder
  • undersöka bilder och värdera syften
  • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bedömas i: 

Hur du deltar i framställning av berättande bilder och hur du kan arbeta med givna verktyg, tekniker och material.

Hur du kan jämföra egna och andras bilder och då resonera om bildernas utformning, samband, likheter och skillnader i utseende.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få pröva på olika typer av bildframställning.

Du kommer att få pröva olika typer av redskap för bildframställning.

Du kommer att  arbeta med bildanalys.

Du kommer att få lära dig ämnes-specifika begrepp inom bild, t.ex. horisont, perspektiv, skugga och kontur.