👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pablo Picasso / Modernismen.

Skapad 2018-05-01 17:43 i Västerholm Grundskolor
Pablo Picasso - Modernismen / konsthistoria.
Grundskola 8 Bild
Pablo Picasso / Modernismen Vi lär oss varför konsten förändrades så radikalt från 1850 och får en överblick hur konsten har utvecklats samt gör en djupdykning hos kubisten Pablo Picasso. Vi gör en kubistisk tolkning inspirerat av Pablo Picasso.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att lära känna den välkända konstnären Pablo Picasso och hans verk .

Eleven får en översikt hur konsten har utvecklats och använts från 1850.

Eleven lär sig analysera  Pablo Picassos bilder.

Vi berör normer, värderingar, genus och etnicitet.

Undervisning

Vi börjar med att fundera på varför konsten förändrades så radikalt i mitten av 1800-talet och lär oss begreppet Kubism.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Konsthistoria / Modernismen

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Framställa bilder
Bedöms utifrån bildskapandet.
Du genomför de praktiska delarna (bildskapandet) med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du genomför de praktiska delarna (bildskapandet) med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du genomför de praktiska delarna (bildskapandet) med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg och material
Bedöms utifrån bildskapandet och arbetet under lektionspassen.
Du använder dig av olika tekniker, verktyg och material när du genomför dina praktiska arbeten. Du visar att du kan använda dessa på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du använder dig av olika tekniker, verktyg och material när du genomför dina praktiska arbeten. Du visar att du kan använda dessa på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du använder dig av olika tekniker, verktyg och material när du genomför dina praktiska arbeten. Du visar att du kan använda dessa på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Formulera och välja handlingsalternativ
Bedöms utifrån bildskapandet och arbetet under lektionspassen.
Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen om arbetet
Bedöms utifrån portfolioarbetet och den skriftliga delen i fördjupningsarbetet.
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.