👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chapitre 4

Skapad 2018-05-01 18:12 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I detta kapitel lär du dig: -väderfraser -fritidsaktiviteter -regelbundna ER-verb -två oregelbundna verb (faire + aller) -possessiva pronomen (mon, ma, ton, ta, son, sa)

Innehåll

Konkretiserade mål

Under detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

 • kommunicera på franska
 • läsa och förstå talad och skriven franska
 • skriva egna texter på franska
 • uttrycka dig grammatisk korrekt. 

Undervisningen

Vi jobbar med olika slags texter från olika medier, lyssnar på franska nyheter, talar och diskuterar. Undervisningen kommer också innehålla repetition samt nya grammatiska moment. 

Bedömning

Jag bedömer dina kunskaper kontinuerligt. Du kommer ha tre större prov: muntlig redovisning, skriva, samt läsförståelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Chapitre 4

Reception

- förståelsen av det man hör och läser på målspråket
1
2
3
4
LÄSA
Du kan ännu inte förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar ännu inte din förståelse. 0-5p
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. 6-11p
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. 12-18p
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. 19-24p
TALA
I muntliga framställningar av olika slag kan du ännu inte formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
SKRIVA
I skriftliga framställningar av olika slag kan du ännu inte formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.