Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP idrott och hälsa årskurs 4 läsåret 2018-2019

Skapad 2018-05-01 18:30 i Råå Södra Skola Helsingborg
Generell LPP för idrott och hälsa under läsåret i årskurs 4
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Så här kommer vi att arbeta med idrott och hälsa.

Innehåll

Idrott och hälsa årskurs 4 läsåret 2018-2019

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att röra dig, genomföra fysiska aktiviteter, få insikt i allemansrätten och att motverka risker.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla sin fysiska förmåga

 • Göra sammansatta rörelser i kombination med olika redskap ex. enklare redskapsgymnastik och balansgång
 • Känna till några vanliga lekar, spel och idrotter och deras regler ex. traditionella lekar, bollsporter och friidrott
 • Testa några olika danser och rörelser till musik
 • Kunna simma på djupt vatten

¤ Utveckla förmågan att planera, genomföra och värdera idrott och fysiska aktiviteter

 • Skapa rörelser till musik som bygger på takt och rytm
 • Få en insikt i hur närmiljön kan användas fysiska aktiviteter
 • Få en insikt i hur du kan förebyggande skador ex. uppvärmning
 • Tillsammans med andra  samtala om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och vad som utvecklar en god hälsa
 • Tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera en idrottslektion

¤ Utveckla förmågan att genomföra olika fysiska aktiviteter utomhus

 • Kunna orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av en karta
 • Kunna skapa lekar och andra fysiska aktiviteter utomhus under olika årstider
 • Kunna och praktisera allemansrätten

¤ Utveckla förmågan att förebygga risker och hantera nödsituationer

 • Visa säkerhet och hänsynstagande vid fysiska aktiviteter och utevistelser genom att kunna identifiera risker och förebygga olyckor ex. skapa tydliga regler
 • Skapa en handlingsplan för vad som ska göras om en olycka inträffar ex. förstahjälpen och ringa 112 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Gymnastik
 • Enklare redskapsgymnastik
 • Motoriska grundformer
 • Boll- och lagsporter
 • Samarbetsövningar
 • Friidrott
 • Simning
 • Lekar
 • Dans, takt och rytm
 • Orientering och karta (uppbyggnad och symboler)
 • Friluftsliv/allemansrätten
 • Uppvärmning och avslappning
 • Regler
 • Förebygga och hantera olyckor
 • Planera, genomföra och utvärdera
 • Dokumentera arbetet 

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Spela och leka
 • Rörelser
 • Testa olika idrotter
 • Dansa
 • I olika miljöer (utomhus och inomhus)
 • Utgå från elevernas frågor
 • Digitala verktyg
 • Ämnesövergripande
 • Svenska/SvA

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Röra dig
 • Planera och genomföra fysiska aktiviteter
 • Anpassa sig vid utomhusvistelse
 • Hantera risker

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntlig, praktiskt och skriftligt). Bedömningen redovisas i matris Idrott och hälsa bedömningsmatris årskurs 4 läsåret 2018-2019 och i kunskaper (skriftliga omdömet).

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: