👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2018-05-01 19:25 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Planering för biologi
Grundskola 4 – 6 Biologi Svenska
Den här planeringen handlar om ekosystemet skogen.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa faktatexter
 • Genomföra fältstudier och experiment som vi dokumenterar både i text och bild
 • Beskriva och dokumentera genom att rita och fotografera
 • Se film

Målet med undervisningen

Eleven utvecklar sin förmåga att:

 • läsa och ta ut viktig information från faktatexter
 • skriva faktatexter, beskrivande och förklarande texter
 • muntligt och skriftligt presentera fakta
 • beskriva med ord och begrepp som hör till ämnet
 • lyssna, samtala, resonera och diskutera
 • ställa frågor, framföra och bemöta åsikter
 • göra fältstudier och experiment samt dokumentera dem i bild och skrift

Dessa faktakunskaper lär du dig under arbetets gång

 • Skogen som ekosystem
 • Känna till och kunna fakta om några av våra vanligaste växter, svampar och djur som lever i skogen
 • Nedbrytning och nedbrytare
 • Näringskedjor i skogen
 • Rovdjur och bytesdjur
 • Vad ett däggdjur är och ge exempel på däggdjur
 • Veta vad människan använder skogen till och hur vi påverkar naturen
 • Fröspridning

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom:

 • Skriftligt prov 
 • Muntlig och/eller skriftlig redovisning
 • Genom experiment och fältstudier, samt dokumentera dessa
 • Diskussioner i klassen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6