👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lion - en filmrecension

Skapad 2018-05-01 20:40 i Friskolan Metis Grundskolor
Vi ser en film torsdag vecka 17. Därefter skriver eleverna en filmrecension utifrån den matris som finns här i Unikum. Arbetet skall vara färdigskrivet och inlämnat på Classroom fredag vecka 20.
Grundskola 7 Svenska
Vi ser filmen Lion tillsammans därefter skriver vi en recension på Classroom/Svenskan 7 åk 17/18. Matrisen finns bifogad här.

Innehåll

Matriser

Sv
Filmrecension vt 2018 åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genomförande
Du har inte lämnat in någon recension för bedömning.
Du har efter upprepade tillsägelser lämnat in din recension.
Du har lämnat in din recension för bedömning.
Du har lämnat in din recension för bedömning i tid.
Rubrik
Du har en rubrik som någorlunda anknyter till filmens innehåll.
Du har en rubrik som passar till filmens innehåll
Du har en intresseväckande rubrik som passar till filmens innehåll.
Filmfakta
Du har fått med originaltitel och några viktiga skådespelare.
Du har fått med originaltitel och några av de viktigaste skådespelarna.
Du har fått med originaltitel, några viktiga skådesplare och regissör.
Du har fått med originaltitel, några viktiga skådespelare, regissör, land och filmens genre.
Handling
Du har gjort en osammanhängande sammanfattning av filmen.
Du berättar kortfattat om filmens handling.
Du har tagit med väsentliga delar av filmens handling.
Du har tagit med väsentliga delar och även lyft fram en viktig händelse/scen från filmen
Tid, miljö och stämning
Du berättar om filmens miljö och i vilken tid den utspelar sig.
Du berättar om filmens miljö och i vilken tid den utspelar sig. Du berättar om stämningen i filmen.
Du berättar om miljö, tid och stämning och ger tydliga exempel som visar vad du menar.
Karaktärer
Du berättar vilka huvudpersonerna är, hur de ser ut och hur de är till sättet.
Du berättar vilka huvudpersonerna är, hur de ser ut och hur de är till sättet. Du väljer ut en person som du blev intresserad av och motiverar ditt val.
Du kan redogöra för huvudpersonernas inre egenskaper och hur de utvecklas under filmens gång.
Du berättar utförligt om huvudpersonerna: utseende, egenskaper, utveckling och kan ge exempel som visar hur du menar.
Genomförande
Du berättar vad du tycker om skådespelarnas insatser.
Du berättar vad du tycker om skådespelarnas insatser. Du beskriver någorlunda utförligt hur du har kommit fram till dina åsikter.
Du berättar vad du tycker om skådespelarnas insatser. Du beskriver utförligt och med träffande/belysande exempel hur du har kommit fram till din åsikt.
Budskap
Du reflekterar över filmens budskap
Du reflekterar över filmens budskap. Du ger något exempel som visar hur du har kommit fram till din åsikt.
Du reflekterar över filmens budskap och ger träffande/belysande exempel som visar på hur du har kommit fram till budskapet.
Ditt omdöme
Du har bara skrivit att filmen var bra eller dålig men inte motiverat hur du har kommit fram till din åsikt.
Du berättar vad du tycker var bra och/eller dåligt med filmen.
Du berättar vad du tycker var bra och/eller dåligt med filmen och motiverar dina åsikter.
Du berättar vad du tycker var bra och dåligt med filmen och du beskriver hur du har kommit fram till dina åsikter. Du jämför filmen med händelser som du själv har upplevt eller jämför den med en liknande film du har sett.
Skriftspråk
Du har stora brister i ditt språk, som gör att det är svårt att få något sammanhang i din text.
.Du använder ett enkelt språk som är lätt att förstå men med en del språkfel.
Du använder ett ganska korrekt språk som du försöker använda varierat för att göra texten mer intressant att läsa.
Du använder ett korrekt språk med variation. Ditt språk för handlingen framåt och gör texten intressant och spännande att läsa.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4