👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur i närmiljön

Skapad 2018-05-02 07:50 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer att lära oss mer om fotosyntesen, växters beståndsdelar, pollinering och om hur växter och djur kan sorteras in i olika grupper.

Innehåll

Mål

När du har arbetat färdigt med arbetsområdet ska du kunna:

- namnge blommans olika delar och kunna förklara delarnas funktion
- förklara vad fotosyntesen innebär och varför den är livsnödvändig för människor, växter och djur
- hur man sorterar växter och djur i olika grupper
- nämna några viktiga skillnader mellan växter och djur
- känna igen och namnge några vanliga arter i Sverige
- begrepp inom biologi så som fotosyntes, pollinering, fortplantning, ekosystemtjänster, nedbrytare, odla, växtcykel, pistill, ståndare, fröämne, däggdjur, kräldjur, groddjur och leddjur

Elevernas önskemål

I undervisningen vill eleverna visa sina kunskaper genom att:

- titta på filmer
- lyssna på när läraren berättar om växter, djur, pollinering, fortplantning och fotosyntesen
- söka efter fakta på internet
- låna olika floror om växter och faktaböcker om djur på biblioteket och sammanfatta
- göra fältstudier till skogen

För att visa upp sina kunskaper vill eleverna:

 - spela in filmer
 - skriva ett grupparbete
 - skriva faktatexter, i par eller enskilt
 - göra skriftligt prov
 - göra muntligt prov   

 

Arter du ska kunna känna igen och namnge:

Blommor

Tussilago
Blåsippa
Vitsippa
Rödklöver
Gullviva
Prästkrage
Maskros
Smörblomma
Liljekonvalj

 

Träd

Tall
Gran
Ek
Rönn
Björk
Asp
Lönn

 

Fåglar

Kråka
Skata
Talgoxe
Blåmes
Domherre
Koltrast

 

Insekter

Humla
Geting
Bi
Tordyvel
Mygga
Nyckelpiga
Tvestjärt
Trollslända
Citronfjäril
Nässelfjäril

 

Du ska även kunna ge exempel på ryggradsdjur: däggdjur, kräldjur, groddjur, fåglar och fiskar och ryggradslösa djur: leddjur 

 

Arbetssätt

För att nå dessa mål kommer vi på lektionerna ge dig tillfälle att:

- visa vad du redan vet och vad du vill fördjupa dig i.
- delta i genomgångar inom arbetsområdet.
- diskutera likheter och skillnader.
- delta i diskussioner, både i helklass och i mindre grupper.
- svara på frågor på egen hand och i grupp.
- se filmer kopplade till området.
- göra posters med växters olika delar och laminera.
- skriva sammanfattningar utifrån faktafilmer och faktaböcker inom området.
- läsa texter och se filmer om Carl von Linné.
- träna på olika begrepp inom biologi, arbeta med begreppskarta.
- göra enklare fältstudier i närmiljön.
- dokumentera dina observationer skriftligt och via skisser.

Extrauppgift: göra ett enskilt arbete om en växt eller ett djur och redovisa detta enligt överenskommelse.Bedömning

För att visa hur väl du uppnår målen kommer du att:

- visa att du känner till de olika beståndsdelarna av en växt
- visa att du känner till hur djur och växter kan grupperas
- visa att du har kunskaper om fortplantning och pollinering
- visa i skrift (sammanfattningar och test) hur du kan urskilja viktig information och visa förståelse för området
- argumentera muntligt och skriftligt med stöd från genomgånget material (film, faktatexter och diskussioner)
- skriva ett prov för att visa dina kunskaper (möjlighet till muntligt prov)
- delta i planering och utvärdering av arbetsområdet
- planera och söka information


Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- använda och även kunna förklara centrala ord och begrepp inom biologi
- beskriva samband och skillnader mellan organismer och den icke levande miljön
- fundera och diskutera hur människan påverkar vår närmiljö och vad detta innebär för framtiden
- söka information och göra enkla systematiska fältstudier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi

Resonera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Dra slutsatser
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till och ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Redovisa
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Beskriva samband och begrepp
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Människan som en del av naturen
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar.
Upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.