👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet i matematik för årskurs 8

Skapad 2018-05-02 07:57 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 8 Matematik
Sannolikhetslära inom matematik

Innehåll

Bedömning - vad och hur

När du har studerat det här avsnittet ska du:

 • kunna förklara vad som menas med begreppet sannolikhet
 • kunna räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa
 • känna till hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar i grupp och individuellt
 • enskilt arbete
 • arbete i grupp
 • diagnos
 • redovisa uppgifter muntligt
 • praktiska övningar
 • prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9