Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IKT -2017/2018 Korallen

Skapad 2018-05-02 08:30 i Förskolan Pärlan Fristående förskolor
Förskola
IKT

Innehåll

Var är vi?

På avdelningen arbetar vi med IKT och under föregående år har använt projektorn för att skapa lekmiljöer mot väggen. Vi har även använt lärplattan till att söka information och hitta pärlplattemönster.

Vi pedagoger har tidigare använt oss av ipods för att dokumentera barnens utveckling men dessa har under året bytts ut till ipad minis som fungerar bättre som dokumentations verktyg.


Vart ska vi?

Att vidare utveckla användandet av IKT var ett av målen för förskolan under detta år. 

Vi vill arbeta mer med IKT då detta är något som får allt större plats i vårt samhälle och skapar nya möjligheter till lärande.

Samt påvisa IKT:s möjligheter för barnen som kanske enbart tidigare har använt sig av lärplattor i syfte för underhållning och inte för lärande. 

 

Hur gör vi?

Projektor:

 1. Bygga en kub att projicera lekmiljöer på.
 2. använda projektorn och projicera mot väggen för att skapa lekmiljöer.
 3. Projicera dans och rörelse videos

Lärplattan:

 1. Arbeta med qr- koder 
 2. informationssök 
 3.  Utmaning i pärlmönster
 4. söka idéer till skapande 
 5. Pedagogiska appar.

Projicera ifrån lärplattan till storskärm i syfte att undersöka saker i grupp.

 

Hur blev det?

 

Vi har byggt en kub som vi projicerar olika lekmiljöer på, vi har även använt oss av en takfast projektor för att projicera bilder mot väggen, där har barnen exempelvis fått ha rörelse och dans där de har fått följa olika videos att dansa och röra sig till.

Vi har även låtit barnen testa på qr koder och hur de fungerar. 

Lärplattan har barnen fått använts i sökande av information och när de gjort pärlplattor. Vi har även använt plattan till google earth där vi tittat på vart olika länder ligger (utifrån kungasskogen).

 

Reflektion:

Att projicera lekmiljöer på kuben/väggen har uppmuntrat barnen till att utveckla sin lek och inspirera till ny lek. Att projicera innebär även att fler barn kan ta del av det som visas på plattan/datorn samtidigt, vilket skapar ett gemensamt lärande. 

Vi har inte arbetat med ikt i den utsträckning som vi velat. Detta kan beror på osäkerhet för hur tekniken kan användas och hur stor plats lärplattan ska få ta i verksamheten.

Utifrån förra årets kvalitetsuppföljning har vi arbetat med informationssök, skapa lekmiljöer, mönster till pärlplattor, rörelse, dans och musik. Som var mål ifrån förra årets kvalitetsuppföljning. Vi har däremot inte arbetat lika mycket med pedagogiska appar, något som vi skulle kunna bli bättre på och våga använda oss mer av.

Det känns som att vi har taget ett steg tillbaka inom ikt inom vissa områden och då iom att vi tog bort ”skogsrummet” efter höstterminen och gjort om detta till hemvrå. Vi har inte heller använt oss av projektorn till kuben så pass mycket som vi kanske kunnat. Detta är något vi kan bli bättre på under kommande läsår.

 

Vad kan vi bli bättre på? 

 • Att tänka utanför boxen, att exempelvis använda oss av projektorn utomhus eller hitta andra sätt att använda oss av projektorn. Att använda oss av den "lösa" projektorn när det är våran vecka att använda den. 
 • Använda oss mer av pedagogiska appar, att projicera på storskärm och låta dem gemensamt använda sig av dessa appar. 
 • Låta barnen fota och dokumentera mer, med plattorna, på egen hand. Exempelvis, att gå en rundvandring för att se och fota vart alla bor. 
 • Informationssök på olika sätt, ex. att ta reda på hur olika djur låter. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: