👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt

Skapad 2018-05-02 08:47 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola F
Du ska få presentera en författare muntligt och läsa en bok av författaren. Du ska också försöka hitta spår av författarens liv och spår av den tid då boken skrevs eller den tid då författaren var barn.

Innehåll

Författarporträtt!

 

 

Hur skulle det vara att vara en författare? Varifrån kommer alla fantastiska historier?

Efter att ha läst en bra bok blir man ibland nyfiken på författaren.

 

Finns det något i författarens liv som kan påverka hur han eller hon skriver?

Du ska försöka ta reda på så mycket som möjligt om en författares liv, för att sedan se om du kan hitta spåren efter honom/ henne i de böcker ho/han skrivit.

 

Presentera en författare

Du ska planera och genomföra en muntligt presentation om en författare och en bok.

Din presentation ska ta ca 5 min. Du ska redovisa i en grupp på ca 8-10 personer. Du ska använda googlepresentation.

 

 

1. Fakta om författarens liv.

 

Bakgrund: Ta reda på fakta om författarens liv t.ex om var och när författaren är född, barndomen, hennes/hans utbildning och hur författaren levde. En författare får ofta inspiration till sina böcker från sitt eget liv och sin omvärld.

 

Verk: Vilka böcker har författaren skrivit? Vad handlar de om? 

 

 

 

2. Din bok

 

Fundera på följande frågor när du läser din bok.

 

* Vad handlar din bok om?

 

 

* Hur märks det att det är en äldre eller modernare text.

 

 

3. Författaren och verket

 

Du ska alltså försöka hitta spår i boken av författarens liv och den tid då han/hon levde. Du ska också försöka hitta spår av hur samhället / världen var, under författarens liv.

 

* Leta efter ett bra exempel! Välj ut ett utdrag ur den bok du valt, som är ett bra exempel på ett ”spår”. Läs upp det i din presentation.

 

* Egen åsikt!

Hur var det att hitta dessa spår i din bok? Var det lätt eller svårt? Varför tror du att det var så?

 

 

 

 

 

 

 

Lycka till med ditt författarporträtt!

Uppgifter

  • Muntlig presentation

Matriser

Kunskapskrav svenska

Läsa

Utveckla
F
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Läsa kunskapskrav 1
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa kunskapskrav 2
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse
Läsa kunskapskrav 4
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
skriva kunskapskrav 5
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levande göra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Tala kunskapskrav 2
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.