👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och Tryck

Skapad 2018-05-02 09:01 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Kraft och tryck utifrån TitanNO
Grundskola 7 – 8 Fysik
Vad menas med tyngdkraft? Hur ser vi den ? Vem var Isaac Newton? Vad är det för skillnad på tyngd och vikt inom fysiken? Vad menas med tryck? Detta är några av de frågor som vi bearbetar under temat.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Centralt innehåll

Fysiken och vardagslivet

 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

 

Fysiken och världsbilden

Fysikens metoder och arbetssätt

 

Konkretisering av mål

När du arbetat med detta kapitel ska du behärska följande:

 • förklara vad en kraft är

 • skilja på massa och tyngd

 • redogöra för enheten för kraft

 • förklara begreppen tyngdpunkt och stödyta

 • ge några olika exempel på friktion

 • redogöra för innebörden av tröghetslagen

 • beskriva vad tryck är och hur det kan förändras utifrån temperatur, volym, massa och yta

 • Känna till några historska perspektiv runt uppfinningar som är kopplade till kraft , friktion och tryckArbetsformer
Lärarledda genomgångar, diskussioner, laborationer, filmer, enskilt- eller grupparbete.

 

Bedömning

Bedömningen avser hur väl du kan redogöra för arbetsområdet.

Bedömningen görs kontinuerligt under fysiklektionerna, av inlämnade arbetsuppgifter, genomförda laborationer, muntligt och skriftligt lektionsarbete och läxförhör samt på det avslutande provet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9