👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svartas historia i USA och Remember the Titans - year 7

Skapad 2018-05-02 09:02 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Vi har tittat på filmen Remeber the Titans och eleverna har fått skriva en sammanfattning av filmen samt svarat på frågor kring filmen.
Grundskola 7 Engelska
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om motsättningarna mellan svarta och vita i USA under den tid när detta fortfarande var ganska vanligt, se en film med anknytning till detta, samt skriva en skrivuppgift som hör till filmen. Vi kommer att arbeta med momenten LYSSNA och SKRIVA.

Innehåll

Syfte

Lära sig om de svartas historia i USA och hur det har påverkat och fortfarande påverkar människor, Vilka människor som har varit drivande i förändringen kring synen på svartas rättigheter.

Undervisning

 • Vi kommer gemensamt lära oss om Civil rights movement. Detta är en förberedelse inför filmen Remember the Titans så att det ska vara lättare att förstå den. Vi tar upp sociala relationer och kulturella företeelser i USA under den tid då rasdiskriminering fortfarande var ganska vanlig.
 • Vi kommer se filmen ”Remember the Titans” (engelskt tal och engelsk text) som vi diskuterar tillsammans.

Bedömning

Jag kommer att bedöma er skrivuppgift. Det jag kommer att titta på är den språkliga biten, se matris.

Uppgifter

 • Remember the Titans

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Remember the Titans

Skriftlig förmåga

Ej godtagbar nivå
Lägre nivå
Högre nivå
Förmåga att uttrycka sig i skrift
Du visar en viss vilja att uttrycka dig, men på grund av brister i såväl ordkunskap som grammatik når inte budskap och innehåll fram.
Du skriver kortfattat men uttrycker en vilja att förmedla ett budskap. Visar osäkerhet i ordval (litet ordförråd) samt i meningsbyggnad.Texten innehåller en del förstörande fel som hindrar förståelsen
Du uttrycker dig tydligt och klart. Varierar ordvalet till viss del och gör försök att binda samman meningar och satser. Texten innehåller en del störande fel som försvårar förståelsen
Du berättar, beskriver och förklarar utförligt. Du visar på ett gott ordförråd och god texthantering. Du har en tydlig följd i texten och ett varierat ordval. Så gott som korrekt meningsbyggnad. Skriver ledigt med flyt i texten. Inga störande grammatiska fel.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill använder dig av en del ord från modersmålet.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på engelska.
Innehåll och struktur
Du brister i ditt innehåll och din struktur av text, vilket bidrar till att texten blir svår att förstå.
Du skriver en enkel text som anpassar till syftet med fåtal detaljer. Röd tråd saknas till viss del. Du behandlar en eller ett par åsikter men diskuterar de inte särskilt grundligt.
Du skriver text som anpassar till syftet med detaljer och en röd tråd. Du diskuterar flera olika åsikter och motiverar ytligt varför du tycker så.
Du skriver text som anpassar till syftet med detaljer och en röd tråd. Du diskuterar flera olika åsikter och motiverar grundligt varför du tycker så.