👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller och diagram

Skapad 2018-05-02 09:07 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 4 Matematik
Man kan sammanställa och presentera information som man samlar in i olika undersökningar. Ofta använder man sig av tabeller och diagram för att det ska vara lätt att överblicka och tolka informationen. Du kommer få lära dig att tolka och rita olika tabeller och diagram.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

·         kunna hämta fakta ur tabeller

·         kunna ordna fakta i en tabell

·         kunna läsa av och förstå stapeldiagram

·         kunna göra en avprickningstabell, frekvenstabell

·         kunna rita stapeldiagram

·         förstå och kunna använda matematiska begrepp: tabell, avprickningstabell, frekvenstabell, diagram och stapeldiagram.

 

Det här ska du jobba med:

Du kommer att få genomgångar av läraren om hur man läser av fakta i tabeller och hur man gör egna tabeller. Du kommer även att få läsa av och göra egna stapeldiagram. Du kommer att jobba både enskilt och i grupp med praktiska uppgifter. Du kommer även att jobba med uppgifter i Matteborgen. Du kommer att delta i diskussioner och använder då matematiska begrepp.

 

Det här ska bedömas:

Din förmåga att

·         lösa och göra egna textuppgifter som handlar om tabeller och diagram

·         lösa tabell- och diagramuppgifterna och kan fundera över om svaret du får är rimligt.

·         förstå och använda följande begrepp: tabell, avprickningstabell, frekvenstabell, diagram, stapeldiagram, x-axel, y-axel och origo.

·         att förklara följande begrepp: tabell, avprickningstabell, diagram, stapeldiagram, x-axel, y-axel och origo.

·         växla mellan olika uttrycksformerna bild, symbol, tabell och diagram.

·         läsa av och rita egna tabeller, läsa av och rita egna diagram och göra en statistisk undersökning.

·         att använda symboler, tabeller, diagram eller bilder som visar hur du löst matematikuppgifter som handlar om statistik. Du kan även berätta om hur du löst uppgifterna.

·         att vara delaktig i matematiska samtal genom att ställa egna frågor och svara på andra elevers frågor eller läraren

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
    Ma  4-6