👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Hållbar utveckling och analyser utifrån kartor och fältstudier

Skapad 2018-05-02 09:10 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vad kan du göra för att bidra till en hållbar utveckling?

Innehåll

 

Mål för arbetsområdet
Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 • man kan använda olika mätningar (fältstudier) för att sedan göra analyser och ta beslut utifrån dem
 • man kan utläsa information från en karta och använda den i planeringen av ett geografiskt område
 • man kan resonera kring olika val kopplade till miljö och hållbar utveckling

 

 

De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

 

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Gemensam läsning
 • Egna fältstudier
 • Resonemang kring modelltexter
 • Geografiska begrepp
 • EPA-uppgifter 
 • Exit tickets kring olika lektionsmål
 • Uppgift: Val för miljön
 • Uppgift: En fältstudie
 • Uppgift: Viktiga val i vardagen
 • Uppgift: Analysera fakta utifrån en karta
 • Uppgift: Var ska staden X bygga en ny skola utifrån en mark/bebyggelseanalys av området?

 

 

Vissa av dessa aktiviteter och uppgifter hittar du länkar till längre ned på sidan. Följ dem för att få mer information om aktiviteten/uppgiften.

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • genomföra de olika bedömningsstöden från Bedömningsportalen/Skolverket
 • visa ditt resonemang och dina kunskaper muntligt
 • genomföra de olika EPA-uppgifter vi kommer göra som övningstillfällen
 • vara delaktig i diskussionerna kring de olika modelltexter/modellsvar vi samtalar om/skriver tillsammans
 • genomföra exit tickets kring lektionerna som sparas för bedömning
 • kamratbedöma kamraters svar/resonemang utifrån en checklista
 • genomföra olika fältstudier

 

Källor vi kommer att använda

 

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  Koll på Geografi
 •  PULS Geografi
 •  Bedömningsportalen
 •   Filmer: Runt i naturen - Hållplats jorden
 •                De globala målen - för hållbar utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6