👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skåne

Skapad 2018-05-02 09:11 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om Skånes geografi och historia
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Du ska få lära dig om Skånes historia och vad som är speciellt för vårt landskap. Du ska också få lära dig lite mer om din egen hemstad Lund. Du kommer att få arbeta med Skånes kartgeografi. Vi kommer att åka på Skåneresa och besöka intressanta platser i Skåne.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan

 • något om Skånes historia
 • något om Lunds historia, samt Lund idag
 • använda en enkel karta och namnge platser

Innehåll

Arbetsområdet kommer att handla om:

 • Lund förr och nu samt kända platser i staden
 • Skånes historia
 • Skånes kartgeografi
 • Kända platser och företeelser i Skåne

Genomförande

Vi kommer att arbeta med Skåne och Lund under maj och juni månad.

Arbetsområdet startar med ett studiebesök på Kulturen om Lunds historia.

Du kommer att få arbeta på följande sätt:

 • gemensamma genomgångar i klassrummet
 • läsa och skriva faktatexter
 • arbeta med Skånes karta
 • åka på Skåneresa

Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att använda en enkel karta och namnge viktiga platser i Skåne samt några fakta om Lunds och Skånes historia.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3