👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad

Skapad 2018-05-02 09:18 i Alsike skola Knivsta
I detta område kommer du att få lära dig mer om samlevnad och om puberteten: Hur flickor och pojkar utvecklas, mannens och kvinnans könsorgan och hur barn blir till.
Grundskola 6 Biologi
Pubertet och sexualitet, jämställdhet och relationer.

Innehåll

Syfte

Syftet med området är att ni ska få en större förståelse för vad som styr vår kropp vid utveckling och hur vi påverkas av olika upplevelser, hur kroppen och sinnet utvecklas i olika skeenden i livet. Ni ska också samla på er kunskaper om pubertet, sexualitet, reproduktion och .

 

I arbetsområdet kommer du få möjligheter att utveckla förmågan att

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

Centralt innehåll

Centralt innehåll:

 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Metod/Arbetssätt

I arbetet utvecklar du dina förmågor genom att:

 • Lära dig begrepp som hör till området.
 • Lära dig redogöra för kvinnans och mannens könsorgan (namn och placering)
 • Lära dig på vilka sätt en befruktning kan gå till.
 • Lära dig redogöra för vad som händer i puberteten och resonera om konsekvenserna.
 •  Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

 

Tillsammans kommer vi att:

 • se filmer
 • ha lärarledda genomgångar
 • arbeta i par, grupp och helklass för att diskutera olika likheter och skillnader. Det kan t.ex. handla om att diskutera likheter mellan våra könsorgan, puberteten, relationer, sexualitet osv.
 • arbeta enskilt eller tillsammans med en eller två kamrater genom att läsa och skriva faktatexter

 

Du kommer att visa dina kunskaper muntligt genom att:

 • delta aktivt i diskussioner under genomgångar, grupp-/pararbeten och under de tillfällen då vi arbetar med praktiska undersökningar.

Du kommer att visa dina kunskaper skriftligt genom att:

 • anteckna och dokumentera i ditt NO-häfte.
 • genomföra skriftliga bedömningsuppgifter/läxförhör.
 • använda naturvetenskapliga ord och begrepp

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 

 • Använder dig av begreppen när du diskuterar såväl muntligt som skriftligt.
 • Namnger och placerar ut våra könsorgan.
 • Diskutera likheter och skillnader mellan våra könsorgan.
 • Redogöra för och diskutera på vilka sätt befruktning kan gå till
 • Redogör för och diskuterar vad som händer under puberteten.

Kunskapskrav

 

Matriser

Bi
Biologi Hälsa och pubertet Alsike skola

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap
-ta ställning
Du kan samtala om och diskutera olika enkla frågor om hälsa. Du ställer frågor, framför och bemöter åsikter som för till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera olika enkla frågor om hälsa. Du ställer frågor, framför och bemöter åsikter som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera olika enkla frågor om hälsa. Du ställer frågor, framför och bemöter åsikter som för för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskap
-förmedla
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa enkla texter/framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa enkla texter/framställningar med relativt god anpassning anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa enkla texter/framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Begrepp
-beskriva
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av bilogins begrepp, modeller och teorier, tex evolutionsteori.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Begrepp
-resonemang
Du kan i enkla och till viss del underbyggda resonemang (hälsa, sjukdom, och pubertet) relatera till några samband i människokroppen.
Du kan i utvecklade och i relativt väl underbyggda resonemang (hälsa, sjukdom, och pubertet) relatera till några samband i människokroppen.
Du kan i välutvecklade och i väl underbyggda resonemang (hälsa, sjukdom, och pubertet) relatera till några samband i människokroppen.