👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik und Deutsch vt 2018

Skapad 2018-05-02 09:57 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Elever planerar och håller en lektion.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Välj ut ett band eller en sångare som kommer från eller bor i Tyskland, Österrike eller Schweiz. Samla information om den/dem. Välj ut en låt och ta reda på innehållet. Presentation inför klassen och skriftligt inlämning på tyska och svenska. (Bildkälla: https://www.promobo.de/)

Innehåll

Varför?

Se kopplingar till läroplanen.

Vad?

Eleverna får välja tema själv. Förutsättning: Det ska finnas en koppling till tyska.

 Möjliga teman:

Klassik:

Beethoven, Mozart, Bach

 

Rock/Punk:

Die Ärzte, Kraftklub https://www.youtube.com/watch?v=PQN4ZJj65kA

Rammstein https://www.youtube.com/watch?v=43nydtgK4xM

 

Elektronik:

Kraftwerk https://www.youtube.com/watch?v=bu55q_3YtOY

Moderat https://www.youtube.com/watch?v=cJwsNUoazUg

 

Hip Hop:

Deichkind,

Beginner https://www.youtube.com/watch?v=tqYfC1eV568

Dendemann, Sido, Haftbefehl, Casper, Fettes Brot

 

Reggae:

Gentleman, Patrice

 

Schlager:

Dieter Thomas Kuhn, Die Flippers, Helene Fischer

 

Bilderbuch https://www.youtube.com/watch?v=pV-GGCrRcu0

 

Wanda https://www.youtube.com/watch?v=xREl_68O-mw

 

Patrice https://www.youtube.com/watch?v=UH64XXyg6PY

 

Die Flippers https://www.youtube.com/watch?v=pppoMEVQWNw

 

Camo & Krooked https://www.youtube.com/watch?v=wXGJUg_QEAA

 

Gentleman https://www.youtube.com/watch?v=rvb6jRhHsEM

 

Fettes Brot https://www.youtube.com/watch?v=vKgH7qDkJTk

 

Nena https://www.youtube.com/watch?v=La4Dcd1aUcE

 

 

 

 

Hur?

Söka information under lektionen. Skriftligt inlämning på tyska och svenska. Presentation på ca. 20 min. Eleverna väljer låten och sångaren själv.

Presentationen ska följa strukturen av "Einleitung, Hauptteil, Schluss"

Presentera information om bandet/sångaren och låttextens innehåll. Engagera gärna klassen i din presentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk 6-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.