👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering persiska/dari VT 2018, vecka 17-23

Skapad 2018-05-02 10:20 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Tal, samtal , läs och skrift, fakta och berättande texter, Tolka och resonera texter. Prov i olika mommenter.

 Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Kommunicera i tal och skrift

Språkutveckling i sitt lärande

Konkretiserade mål för eleven

 • Vi ska arbeta med olika texter 
 • Vi ska arbeta med faktatexter
 • Vi ska arbeta med lässtrategier

Undervisning och arbetsmetoder

 • Att läsa faktatexter, tolka och förstå texter från svenska till modersmål och tvärtom.
 • Att skriva sammanfattning om texter, diskutera och berätta om egna åsikter. Grupparbete.
 • Vi använder digitala verktyg för att dels hämta kunskap och information och dels används vid presentationer.
 • v.17  fakta texten om slaveriet, kahoot för gällande kotrollfrågor
 • v.18  fortsättning och fördjupning på texten, disktion i par och i hela gruppen
 • v.19. Film om slaveri
 • v. 20. Prov om texten slaveri 
 • v. 21  ny fakta text text om om iranska kända Poeten  Ferdosi
 • v. 22  två korta  berättelse från hans kända bok shahnameh
 • v. 23   Betygsamtal och avslutningen 
 • Du har uppnått målen när...

 • Du kan tolka och förstå olika typer av texter
 • Du kan skriva en sammanfattning om en text
 • Förstå innehållet av de nämnda texter , kunna återberätta om dem
 • klara av de läxförhören efter varje moment

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 9