👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globala målen 2030

Skapad 2018-05-02 10:31 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Grundskola 9 Geografi Svenska
Ett arbete om att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk data samt att utifrån den kunna dra slutsatser om förekomst av och orsaker till t ex fattigdom. I er reportagefilm skall ni också visa på samband mellan ex fattigdom och ohälsa och ge förslag på lösningar. Ni skall också diskutera kring era val av källor.

Innehåll

Genomförande

Uppgiften innehåller fyra delar:

 1. Göra en reportagefilm.
 2. Skriftlig dokumentation av projektet, arbetsfördelning, samt källkritik lämnas in till Anna. 
 3. Gemensam visning av alla gruppers filmer, torsdag 31/5.
 4. Gemensam diskussion hur vi ska uppnå de globala målen, torsdag 31/5.
 • Arbetet med att göra en film görs i grupper om 4-5 elever.
 • Varje grupp får ett land.
 • I ert reportage ska ni utgå ifrån och visa hur förutsättningarna ser ut i landet. Det finns 17 globala mål. Välj ut tre av målen som ni tycker är viktigast och gör frågeställningar som ni ska besvara i reportaget. Ni ska kunna visa på samband mellan ex. fattigdom och ohälsa och i reportaget ge förslag på lösningar. 
 • Vi kommer att avsluta med en diskussion om hur vi tillsammans ska göra för att uppnå de globala målen. 

 Till er hjälp har ni:

Följande länder kommer att delas ut:

Gruppindelning:

Centralafrikanska republiken: Clara, Olivia, Tyra, Carl

Moçambique: Tilde, Tova, William, Max

Tchad: Melvin, Edvin, Masood, Axel

Sierra Leone: Filip, Emma, Marcus, Josefin och Ali

 

Instruktioner för reportage

 1. Skriv ner vilka frågor du ska söka svar på. Berätta om landets geografi och miljö, historia, politiskt styre, ekonomi och handel. För att visualisera, använd er av kartor, diagram och bilder. 
 2. Skriv en disposition (en planering som ingår i dokumentationen av projektet) och visa din lärare (titel, inledning, reportage, intervjuer sammanfattning).
 3. Skriv källförteckning och källkritik (Detta mailas in separat, då det inte ska vara med i reportagefilmen till anna.uhlegard@kungsbacka.se). 

Du visar i ditt arbete att du kan:

 • kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker. Ex Gap minder och satellitbilder
 • kan redovisa dina resultat i reportagefilmen, där du använder för området relevanta begrepp och i form av diagram.
 • kan dra slutsatser och se samband om människors levnadsvillkor, natur, samhälle m.m. utifrån dina data.
 • resonera om t ex ekonomiska, ekologiska och sociala frågor.
 • ge förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
 • resonera kring dina val av källor.

 

Inledning

Skapa intresse för reportaget, ge en försmak till vad reportaget ska handla om, ställ några frågor. Glimtar från reportaget

Vinjett

titel på dokumentären, musik, ge lite bakgrundsfakta, redovisa frågeställning

Reportage

Varva intervjuer med fakta med berättarröst. Redovisa varje fråga för sig på ett tydligt sätt. Det är viktigt att du är tydlig med vad som är era egna åsikter och reflektioner samt vad som är fakta.

Sammanfattning

Här redovisar du tydligt och kortfattat svaren på de frågor som ställdes i början. Ingen ny information får ges här.

Avslutning

Egna reflektioner över arbete. Här kan du ställa nya frågor och funderingar.

Slutvinjett

Källor skall redovisas på ett välstrukturerat sätt. Namn på medverkande, även intervjupersoner.

 

Tips att kolla på inför att göra reportagefilmen:

Något avsnitt av Uppdrag granskning, inledning, vinjett.

Bedömning

Bedömning sker under projektets gång. Jag kommer att bedöma er dokumentation, den slutgiltiga filmen och hur utvecklat ni diskuterar vad som krävs för att världens ska nå de globala målen. 

Filmen och diskussionen bedöms torsdagen den 31/5. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Sv Ge
Bedömningsmatris i Geografi Toråsskolan 7-9

Har grundläggande förmågor
Har goda förmågor
Har mycket goda förmågor
Migration och klimat
Du har baskunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som påverkar var människor bor, in- och utvandring, vegetation i klimat och klimatförändringar och vilka följder det får i världen.
Du har goda kunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som påverkar var människor bor, in- och utvandring, vegetation i klimat och klimatförändringar och vilka följder det får i världen.
Du har mycket goda kunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som påverkar var människor bor, in- och utvandring, vegetation i klimat och klimatförändringar och vilka följder det får i världen.
Geografiska begrepp
Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet och de används oftast helt korrekt och i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp modeller och teorier på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Global handel
Du kan undersöka var olika varor och tjänster tillverkas och används. Du beskriver hur det hänger ihop på ett enkelt sätt med hur olika platser och länder handlar med varandra. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur och varför det har förändrats och vilka följder det fått.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster tillverkas och används. Du beskriver hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med hur olika platser och länder handlar med varandra. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur och varför det har förändrats och vilka följder det fått.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster tillverkas och används. Du beskriver hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt med hur olika platser och länder handlar med varandra. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur och varför det har förändrats och vilka följder det fått.
Källkritik
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda teorier, kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Hållbar utveckling
Du kan diskutera ekologiska, ekonomiska och sociala frågor om hållbar utveckling. Du ger enkla förslag på vad man kan göra bättre och hur det kan påverka människan, samhället och naturen.
Du kan diskutera ekologiska, ekonomiska och sociala frågor om hållbar utveckling. Du ger utvecklade förslag på vad man kan göra bättre och hur det kan påverka människan, samhället och naturen.
Du kan diskutera ekologiska, ekonomiska och sociala frågor om hållbar utveckling. Du ger välutvecklade förslag på vad man kan göra bättre och hur det kan påverka människan, samhället och naturen.
Undersöka och utforska
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt Reflekterar kring resultatet på ett enkelt och konkret sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt och omprövar vid behov. Reflekterar kring resultatet, förklarar och kopplar resultat till frågeställningen. Jämför ev. alternativa resultat.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt Väljer lämpligt tillvägångssätt. Provar och omprövar i processen vid behov. Reflekterar kring resultatet, samt förklarar tydligt resultatet med stöd av frågeställningen.