👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår stad Lund

Skapad 2018-05-02 10:38 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Här är ett foto på Lunds domkyrka. Domkyrkan är en av många andra kända och spännande platser i Lund.

Innehåll

Mål

Du ska lära dig mer om Lund förr och nu. Du ska också träna dig på att söka fakta och redovisa den muntligt och skriftligt. Du ska kunna läsa av en karta över Lunds kommun.

Arbetets innehåll

Du kommer att lära dig hur du använder en karta för att orientera dig i stan. Hur gammal är vår stad, vad var det för tid? Hur levde människor i Lund förr och nu? Vad är  Slaget vid Lund?  Finns det några stora arbetsplatser/företag i Lund. Finns det några kända byggnader och platser i Lund? 

Arbetssätt och redovisningsform

Den närmaste tiden kommer vi att arbeta med tema Lund. Vi kommer att läsa olika texter där vi lär oss mer om Lund.

Du kommer att få skriva en faktatext om en byggnad/plats i Lund och sedan redovisa den muntligt för klasskamraterna.

Vi kommer att göra studiebesök på i stan och Kulturen för att lära oss om hur man levde i Lund förr i tiden.

Vi kommer att studera kartan över Lund och lära oss hur man använder den för att hitta.

Visa din kunskap - Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att kunna:

 • ge exempel på yrken och verksamheter i Lund
 • berätta något om hur människor levde förr i staden
 • använda dig av en karta
 • skriva en faktatext om en plats eller byggnad i Lund
 • redovisa muntligt om någon plats eller byggnad i Lund

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3