👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och utevistelse

Skapad 2018-05-02 10:57 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Undervisningen i idrott och hälsa syftar också till att eleverna ska få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Detta är en viktig del av ämnet. Naturen är en plats där man kan koppla av, få energi och uppleva naturens färger, dofter och skiftningar med alla sina sinnen. Den som kan vistas ute i naturen kan se naturen som en resurs. Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

Innehåll

 

Centralt innehåll årskurs 4–6

 

 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.

 

 

 

Syfte

Undervisningen i idrott och hälsa syftar till att eleverna ska få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Naturen är en plats där man kan koppla av, få energi och uppleva naturens färger, dofter och skiftningar med alla sina sinnen. Den som kan vistas ute i naturen kan se naturen som en resurs. Under­visningen i naturen ger en påtaglig koppling till ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv, något som anknyter till läroplanens övergripande mål.

 

Allemansrätten finns med som ett innehåll genom hela grundskolan. I år 4–6 fördjupas kunskaperna om allemansrätten och handlar om rättigheter och skyldigheter i naturen.

 

 

Undervisning

Den 17 maj kommer vi att göra en vandring med enklare packning från Knivsta C till Forsbyån. Syftet med denna vandring är att eleverna ska utveckla sin förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. Vi kommer att använda tre idrottslektioner för detta moment.

 

 

 

Lektion 1       Genomgång LPP och kunskapskraven

 

                      Titta på film om vandring, klädsel och allemansrätten

 

Gå igenom kartan och titta på hur Upplandsleden ser ut

 

Gå igenom vad man ska tänka på med packning och matsäck

 

Presentera vandringsgrupperna

 

Lektion 2       Eget arbete. Grupperna planerar tillsammans packning, matsäck och hur de bäst genomför vandringen som en grupp. Planeringen är en viktig del i examinationen där eleverna skriver en reflektion över hur de upplevde vandringen.

 

Lektion 3       Vandringen genomförs som en heldag den 17 maj.    

 

 

 

Examination

 

Bedömning sker genom hela momentet och avslutas med en skriftlig reflektion där eleverna får möjlighet att visa kunskapskravet ”Eleven kan genomför olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Reflektionen innehåller delar som val av packning, klädsel, matsäck, upplevelsen av vandringen och allemansrätten. Reflektionen skrivs hemma och lämnas in skriftligt på papper eller via mail. Det går bra att skriva för hand eller på dator.

 

Uppgifter

 • Skriftlig reflektion

 • Skriftlig reflektion

 • Skriftlig reflektion

 • Skriftlig reflektion

 • Skriftlig reflektion

 • LPP Friluftsliv & Utevistelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6