Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stencilering

Skapad 2018-05-02 11:03 i Gammal Trelleborg
Vi gör vår egen form av graffiti både i datorn och för hand, som är en variant av stencilering. Vi gör om en vald bild till svart-vitt och jobbar med kontraster. Vi tittar närmre på hur hjärnan kan luras att "se" detaljer som inte finns, hur vi "läser in" linjer och figurer med hjälp av omkringliggande mönster. Du ökar din förmåga att skapa bilder med datorn och för hand, och att få fram något du vill säga med hjälp av bilder.
Grundskola 7 – 9 Bild
Stencilering är en form av konst som en del graffitikonstnärer använder sig av. När du arbetar med den här uppgiften ökar du din förmåga att skapa bilder med datorn och för hand, och att få fram uttryck med hjälp av bilder.

Innehåll

Läroplanen

Förmågor
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
Centralt Innehåll
  • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. 
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
Syfte
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
 • Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
,
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: