👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn Förskolans VP-mål Hedemora Kommun

Skapad 2018-05-02 11:12 i Bullerbyn Hedemora
Förskola
Vt 2020/ht 2020 Barn och unga i Hedemora ges förutsättningar för ett bra framtida liv

Innehåll

 

Bakgrund:
Politikernas prioriterade mål för förskolan i Hedemora Kommun är att vårdnadshavare ska uppleva att deras barn är trygga och trivs på förskolan samt ett aktivt arbete.med pojkars resultat. 

 

Medelvärde:
 
 •    Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan
 • Öka andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. Hur arbetar vi i förskolan för att höja pojkarnas resultat.

 

Syfte:

Barn och unga i Hedemora ges förutsättningar för en bra framtid

Mål:
Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. Öka andelen behöriga elever i åk 9 till yrkesprogram på gymnasiet, genom att arbeta med pojkars resultat.
I vårdnadshavarenkäten ska index vara på medelvärde.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18