👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att bygga stabilt och hållfast

Skapad 2018-05-02 11:18 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Teknik
Nu ska ni få jobba mycket praktiskt! Skapa något som finns ute i samhället, någon form av byggnad som innehåller ett rörligt moment.

Innehåll

MÅL

Du ska genom din konstruktion och din rapport visa mig:

att du kan ge exempel på stabila konstruktioner i vardagen.

att genom det rörliga momentet samverkar delar för att fylla en funktion.

att du kan pröva olika idéer.

att du under arbetets gång kan bidra till idéer som leder arbetet framåt.

att du kan göra en enkel dokumentation med skiss.

 

ARBETSFORMER

Du ska få öva genom att:

tillsammans med en klasskompis göra en modell av en stabil och hållfast konstruktion som finns i samhället. Konstruktionen ska innehålla en rörlig del.

skriva en rapport där du berättar om arbetsprocessen.

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma arbetsprocessen, hur ni samtalar och går vidare i arbetet.

Jag tittar på det slutgiltiga resultatet.

Jag läser rapporten du skriver.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6